ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZINNAT 250 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0246/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14052
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 250 mg/5 ml gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu