Prerušenie dodávok: ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZINNAT 250 mg/5 ml
Názov produktu
ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0246/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14052
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 250 mg/5 ml gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 23.12.2021.
Účinnosť DO 21.4.2022 (nahlásené 20.4.2022).


Dňa 14. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 12. 2021.
Dňa 20. 4. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 4. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)