Prerušenie dodávok: ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZINNAT 250 mg/5 ml
Názov produktu
ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0246/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14052
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 250 mg/5 ml gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 6.2.2020.
Účinnosť DO 4.2.2020 (nahlásené 4.2.2020).


Dňa 7. 1. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 6. 2. 2020.
Dňa 4. 2. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 4. 2. 2020.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)