Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf (liek.inj.skl.hnedá) 1x50 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vitamin C-Injektopas 7,5 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0270/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89145
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf 1x50 ml/7,5 g (liek.inj.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu askorbovú (vitamín C). Užíva sa na liečbu nedostatku vitamínu C alebo zvýšenej potreby, ktorú nie je možné adekvátne doplniť príjmom potravy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml roztoku na infúziu obsahuje 150 mg kyseliny askorbovej.

Dávka parenterálneho vitamínu C, ktorá je potrebná na účinnú liečbu, závisí od stupňa oxidačného stresu a následne od orgánového poškodenia a dysfunkcie.

Dávkovanie u detí - odporúča sa v priemere 170 mg/m2/24 hodín (1,1 ml/m2/24 hodín).

Dávkovanie u dospelých
Hypovitaminóza s prejavmi skorbutu: 1000 mg/deň (6,6 ml/deň).
Suplementácia vitamínu C pri parenterálnej výžive: 500 mg/deň (3,3 ml/deň).
Poruchy prekrvenia: 500 mg/deň (3,3 ml/deň).
Fyzická a psychická záťaž: 250-500 mg/deň (1,7–3,3 ml/deň).
Postraumatické stavy: 500-1000 mg/deň (3,3–6,6 ml/deň).
Anemické stavy: 500 mg/deň (3,3 ml/deň).
Podporná liečba pri virózach a chorôb z prechladnutia: 1000 mg/deň (6,6 ml/deň).

Pacienti s opakovanou tvorbou obličkových kameňov nesmú dostávať viac ako 100-200 mg vitamínu C za deň.
Pacienti so závažným alebo terminálnym obličkovým zlyhaním (dialyzovaní pacienti) nesmú dostať viac ako 50-100 mg vitamínu C za deň.
Pacientom so známym pľúcnym ochorením (napr. obštrukčné a reštrikčné bronchiálne a pľúcne ochorenie) sa môžu podávať dávky len do 7,5 g kyseliny askorbovej za deň, keďže vyššie dávky môžu viesť k akútnemu dyspnoe. Odporúča sa začať liečbu s nízkymi dávkami vitamínu C.
Tehotné a dojčiace ženy: denná dávka 100-500 mg kyseliny askorbovej sa nemá prekročiť.

Spôsob použitia

Liek je určený na intravenózne podanie. Pokiaľ nie je predpísané inak, podáva sa až do objemu 50 ml injekčného roztoku denne pomalou intravenóznou infúziou.

Periférna intravenózna infúzia (trvanie približne 20 minút) lieku (približne 100 mg/kg telesnej hmotnosti) po rozriedení 50 ml roztoku so 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo 50 ml vody na injekciu, môže udržať plazmatické hladiny askorbátu na suprafyziologických až normálnych fyziologických hladinách 4 hodiny (až do 6 hodín). Toto sa odporúča za účelom rýchleho dosiahnutia tkanivových hladín a na potlačenie oxidačného stresu.
Pri chronických stavoch oxidačného stresu možno podanie opakovať po niekoľkých dňoch, pokým sa nedosiahne úľava od klinických symptómov.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia v obmedzenom množstve.
Klinické údaje o interakciách s chemoterapeutickými látkami chýbajú – preto vysoké dávky kyseliny askorbovej sa majú podávať s odstupom po chemoterapii (v závislosti od polčasu chemoterapeutického lieku, 1-3 dni neskôr).
Vitamín C užívaný vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov, najmä na stanovenie glukózy v moči a testu na okultné krvácanie v stolici.

Subkutánne a intramuskulárne podanie sa neodporúča z dôvodu lokálnej bolestivosti.
Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Kyselina askorbová je vo všeobecnosti dobre tolerovaná. Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri podávaní vysokých dávok (viac ako 1g/deň) alebo u rizikových skupín pacientov (pozri časť 2. Čo potrebuj ... viac >

Účinné látky

kyselina askorbová (vitamín C)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24