Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Sinecod
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0708/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26256
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sinecod sir 1x200 ml/300 mg (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Cena: od 8,08 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo butamirátium-dihydrogen-citrát, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných antitusiká (liečivá tlmiace kašeľ). 

Používa sa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 10. 6. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Vždy sa má užívať najnižšia účinná dávka a čo najkratšiu dobu, nevyhnutnú na zlepšenie príznakov.

Deti vo veku 3-6 rokov
5 ml 3x denne.

Deti vo veku 6-12 rokov
10 ml 3x denne.

Dospievajúci starší ako 12 rokov
15 ml 3x denne.

Dospelí
15 ml 4x denne.

Maximálna dĺžka liečby bez porady s lekárom je 7 dní.

Ak sa príznaky zhoršujú alebo sa nezlepšujú do 7 dní a/alebo sa vyskytne horúčka, vyrážka alebo pretrvávajúca bolesť hlavy, je potrebné sa poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Sirup sa užíva cez ústa (perorálne) podľa možností pred jedlom. 

Na odmeranie dávky je priložená kalibrovaná odmerka. Po každom použití a medzi jednotlivými používateľmi je potrebné odmerku umyť a vysušiť. Sirup z odmerky sa nikdy nesmie vrátiť späť do fľaše.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek sa môže užívať v 2. a 3. trimestri tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nie je určený pre deti do 3 rokov.
Neužívať s inými liekmi na vykašliavanie (môže to viesť k hromadeniu hlienu v dýchacích cestách).
Liek môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť ospalosť (≥ 1/10 000 až < 1/1 000). V prípade ospalosti neviesť vozidlá a neobsluhovať stroje.
Liek obsahuje sorbitol, etanol, kyselinu benzoovú.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- ospalosť, kožná vyrážka, nevoľnosť a hnačka.
Tieto vedľajšie účinky ustúpia po znížení dávky ... viac >

Účinné látky

butamirátiumdihydrogencitrát

Indikačná skupina

36 - Antitusiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36