Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,12 € +0,11 € (+2,7 %)
Dopl. pacienta max. 1,22 € +0,03 € (+2,5 %)
Úhrada poisťovne 2,90 € +0,08 € (+2,8 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 1,22 € (0,0 %) 2,90 € (0,0 %)
07/24 1,22 € (+2,5 %) 2,90 € (+2,8 %)
06/24 1,19 € (0,0 %) 2,82 € (0,0 %)
05/24 1,19 € 2,82 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GER, ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Glurenorm
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0056/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99336
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLURENORM tbl 30x30 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek stimuluje tvorbu inzulínu v podžalúdkovej žľaze a zároveň zlepšuje citlivosť tkanív na inzulín. Výsledkom jeho pôsobenia je zníženie zvýšených hladín cukru v krvi u pacientov, ktorí sa liečia na cukrovku. Liek sa používa pri liečbe cukrovky II. typu (cukrovka nezávislá od podávania inzulínu) u dospelých pacientov, ktorí nepotrebujú inzulín, ale u ktorých dodržiavanie diétneho režimu nestačí ku kompenzácii cukrovky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je prísne individuálne. Liečba začína nízkou dávkou a podľa potreby sa denná dávka postupne (v týždňových intervaloch) zvyšuje o 15 mg (1/2 tablety), až kým sa nedosiahne optimálna kompenzácia diabetu.
Počiatočná dávka je 15 mg (1/2 tablety) 1x denne. Celková denná dávka sa pohybuje v rozmedzí 15-120 mg, čiže 1/2 až 4 tablety (obvykle sa rozdelí do 2 alebo viacerých dávok). Ak celková denná dávka nepresahuje 60 mg (2 tablety), môže sa podávať v jednorazovej dennej dávke.
Maximálna jednotlivá dávka je 2 tablety (60 mg). Maximálna denná dávka je 6 tabliet (180 mg). Celková denná dávka vyššia ako 4 tablety (120 mg) však zvyčajne nevedie k ďalšiemu zlepšeniu hladín glykémie pri kontrolách.

Postup pri prechode z iného perorálneho antidiabetika na gliquidon: dávka sa má riadiť podľa predchádzajúceho lieku, t.j. 30 mg gliquidonu je ekvivalentných približne 1 g tolbutamidu, 250 mg chlórpropamidu, 5 mg glibenklamidu, 80 mg gliklazidu, 5 mg glipizidu.

Spôsob prevodu starostlivo vybraných diabetikov z inzulínu na gliquidon závisí na dovtedajšej dennej dávke inzulínu: 

  • dávka menšia ako 20 IU denne - je možné prerušiť aplikáciu inzulínu naraz a začať liečbu gliquidonom počiatočnými nízkymi dávkami s postupným zvyšovaním dávok počas niekoľkých dní
  • dávka väčšia ako 20 IU denne - denná dávka inzulínu zníži na polovicu a zaháji sa liečba gliquidonom počiatočnými nízkymi dávkami. Počas niekoľkých dní sa denná dávka inzulínu postupne znižuje a denná dávka gliquidonu sa postupne zvyšuje

Počas prevodu z inzulínu na gliquidon je nevyhnutné sledovať glukózu a acetón v moči minimálne 3x denne a glykémiu denne. Pri objavení sa acetónu v moči alebo pri neuspokojivej glykémii je nutné pacienta ihneď previesť späť na liečbu inzulínom v plnej dávke.

Liek sa môže kombinovať s biguanidmi, príslušná dávka biguanidu sa postupne zvyšuje pri nezmenenej dávke gliquidonu až do dosiahnutia optimálnej kompenzácie diabetu.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú tesne pred hlavným jedlom a zapíjajú sa vodou. Ak sa liek podáva v jednorazovej dennej dávke, má sa užiť ráno pri raňajkách. Ak je denná dávka rozdelená do viacerých jednotlivých dávok, najväčšia jednotlivá dávka sa má užiť pri raňajkách, ďalšie na začiatku hlavných jedál. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia je liek kontraindikovaný.
U pacientov so zníženou funkciou so zníženou funkciou nadobličiek a pečene, so závažnou renálnou insuficienciou je liek kontraindikovaný.
U​​​​​ chorých liečených pre závažnejšie infekcie, väčšie operácie je liek kontraindikovaný.
V krátkom odstupe od užitia dávky je potrebné prijať potravu, aby sa zabránilo možnej hypoglykémii.
Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol ani užívať lieky obsahujúce alkohol.
Počas liečby sa neodporúča opaľovať sa.
Počas liečby je nutné dodržiavať diétne a režimové opatrenia. Ak sa jedlo prijíma nepravidelne, alebo sa vynecháva, je vyššie riziko vzniku hypoglykémie.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia a následne znížená koncentrácia a schopnosť reagovať, čo je nutné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať blister v škatuľke na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): bolesti hlavy, kožné alergické reakcie (zvyčajne prechodné a spontánne odznejú), poruchy žalúdočnočrevného traktu (nevoľnosť, vracanie), nezn ... viac >

Účinné látky

gliquidon

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36