Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Glurenorm
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0056/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99336
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLURENORM tbl 30x30 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu