Dinarex 1,5 mg/ml sirup sir (fľ.skl.hnedá s Al viečkom+odmer.lyž.) 1x200 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Dinarex 1,5 mg/ml sirup
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0149/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4031C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dinarex 1,5 mg/ml sirup sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá s Al viečkom+odmer.lyž.)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 7,82 €

Popis a určenie

Liek obsahuje dextrometorfániumbromid, čo je antitusikum pomáhajúce utlmiť kašeľ. Používa sa na úľavu od suchého, dráždivého kašľa. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 25. 10. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac: 10 ml 4x denne.
Maximálna denná dávka: 40 ml sirupu (60 mg dextrometorfánu).
Liečba nemá trvať dlhšie ako 2-3 týždne.

Spôsob použitia

Liek sa užíva cez ústa (perorálne). Na odmeranie dávky je priložená odmerka. Vzťah k jedlu nie je uvedený.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nie je určený deťom mladším ako 12 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo do 2 týždňov po ukončení liečby týmito liekmi.
Osobitná opatrnosť sa odporúča v prípade chronického kašľa, ktorý sa prejavuje pri fajčení alebo pri chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo emfyzém a respiračná insuficiencia.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť kognitívne funkcie a môže mať vplyv na schopnosť pacienta viesť vozidlá bezpečne.
Liek obsahuje sacharózu, sorbitol, glukózu, etanol, benzoan sodný.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:
- opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy ... viac >

Účinné látky

dextrometorfániumbromid

Indikačná skupina

36 - Antitusiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36