Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 2,36 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
03/24 2,36 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
02/24 2,36 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
01/24 2,36 € 5,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/745/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31910
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje desloratadín. Je to antihistaminikum. 

Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších:

  • na zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený s alergiou, napríklad sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
  • na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov: 1 tableta (5 mg) 1x denne.

Dĺžku liečby určuje lekár.
Intermitentná alergická rinitída (prítomnosť príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne) sa má liečiť podľa zhodnotenia pacientovho stavu.  Liečbu možno prerušiť po tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa.
V prípade perzistujúcej alergickej rinitídy (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne) možno pacientovi navrhnúť pokračujúcu liečbu počas obdobia expozície alergénu.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku pošas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu dliekom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí mladších ako 12 rokov neboli stanovené.
Skúsenosti s používaním desloratadínu u dospievajúcich vo veku 12-17 rokov, získané z klinických skúšaní, sú obmedzené.
V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek sa musí desloratadín užívať s opatrnosťou.
Má sa podávať s opatrnosťou pacientom so zdravotnou alebo rodinnou anamnézou záchvatov kŕčov (predovšetkým u malých detí). Ak sa počas liečby vyskytne záchvat kŕčov, môže sa zvážiť ukončenie užívania desloratadínu.
Pokiaľ pacienti nevedia, ako reagujú na liek, nemajú sa venovať činnostiam, ktoré vyžadujú psychickú pozornosť (napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov).
Ako nežiaduci účinok lieku sa môže vysktnúť kožná fotosenzitivita (frekvencia neznáma). 
Nepiť alkohol. V prípade súbežného požívania alkoholu sa odporúča opatrnosť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po uvedení desloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto z ... viac >

Účinné látky

desloratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36