Codein-SLOVAKOFARMA 30 mg tbl 30 mg (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,63 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 2,63 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
05/22 2,63 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
04/22 2,63 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
03/22 2,63 € 1,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GER, ALG, AGG, KLF, PLM, MFC, TRN, ORL, ONK, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Codein-SLOVAKOFARMA 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0053/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24946
Názov produktu podľa ŠÚKL
Codein-SLOVAKOFARMA 30 mg tbl 10x30 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek obsahuje liečivo kodeín. Kodeín patrí do skupiny liečiv nazývaných opiátové analgetiká.

  • Liek sa užíva u dospelých:
    • na liečbu dráždivého kašľa rôzneho pôvodu
    • na úľavu od bolesti pred diagnostickými výkonmi
    • na úľavu od bolesti v kombinácii s inými liekmi proti bolesti.
  • Liek sa užíva u detí a dospievajúcich vo veku 12 – 18 rokov
    • na úľavu od náhlej stredne silnej bolesti, ktorú nie je možné zmierniť inými analgetikami ako napríklad paracetamol alebo ibuprofen (použitými samostatne).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba kašľa
Dospelí: 1-2 tablety (15-30 mg) 3-4x denne. Maximálna denná dávka je 120 mg.

Analgetická liečba
Kodeín sa má užívať iba v najnižšej účinnej dávke v čo najkratšom možnom čase.

Dospelí: 1-4 tablety (15-60 mg) 3-4x denne v intervale najmenej 6 hodín. Maximálna denná dávka kodeínu nesmie presiahnuť 240 mg.

Deti a dospievajúci vo veku 12-18 rokov: 
Dávkovanie vychádza z telesnej hmotnosti 0,5-1 mg/kg.
Zvyčajne postačuje 1-2 tablety (15-30 mg) 3-4x denne v intervale najmenej 6 hodín. Maximálna denná dávka kodeínu nesmie presiahnuť 240 mg.

Porucha funkcie obličiek
Pri ľahkej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek sa má dávka znížiť a interval dávkovania sa má predĺžiť.

Porucha funkcie pečene
U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa použitie kodeínu neodporúča.

Dĺžka liečby nemá trvať viac ako 3 dni a v prípade, že nedôjde k dostatočnej úľave od bolesti, je potrebné prehodnotiť liečbu lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod. Liek sa neodporúča počas 1. a 3. trimestra.
Liek je kontraindikovaný pre obdobie pred pôrodom a v prípade hrozby predčasného pôrodu.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný na liečbu kašľa a bolesti u detí mladších ako 12 rokov.
Liek sa neodporúča na liečbu kašľa u detí vo veku 12-18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnom zlyhávaní pečene.
Liek je kontraindikovaný pri akútnom astmatickom záchvate a hnačkách z intoxikácie.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Liek sa neodporúča u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.

Pri dlhodobom užívaní sa môže vyvinúť tolerancia a fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní kodeínu (liečivo Codein-SLOVAKOFARMA) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, zoradené sú podľa frekvencie výskytu:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
závrat, bolesť ... viac >

Účinné látky

kodeíniumfosfát hemihydrát

Indikačná skupina

36 - Antitusiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36