AMINOPLASMAL HEPA 10% sol inf (fľ.skl.) 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMINOPLASMAL HEPA 10%
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
47/0751/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96890
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aminoplasmal Hepa 10% sol inf 1x500 ml (fľ.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je roztok na parenterálnu výživu (intravenózna výživa), ktorý sa používa na umelú výživu. Pomocou infúznej súpravy sa zavádza do žily (vnútrožilové kvapkanie alebo infúzia). Dodá aminokyseliny na budovanie bielkovín v tele a soli (elektrolyty) v prípade závažného poškodenia činnosti pečene, v dôsledku čoho môžu byť alebo sú poškodené mozgové funkcie (napr. pacient nie je schopný vykonávať zložité úlohy, je ospalý, čiastočne alebo úplne v bezvedomí).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa prispôsobuje individuálnym potrebám:
Normálna dávka: 7 - 10 ml/kg telesnej hmotnosti /deň, čo odpovedá 0,7 - 1,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti / deň.
Maximálna dávka: 15 ml/kg telesnej hmotnosti / deň, čo odpovedá 1,5 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti /deň.

Rýchlosť prietoku:

Liečba hepatálnej kómy
Pri hepatálnej encefalopatii sa odporúča začať infúziu pri zvýšenej rýchlosti prietoku, až kým sa nedostaví účinok, napr. pre pacienta vážiaceho 70 kg:
prvá – druhá hodina: 150 ml/h (2 ml/kg telesnej hmotnosti /h), čo odpovedá približne 50 kvap./min
tretia – štvrtá hodina: 75 ml/h (1 ml/kg telesnej hmotnosti /h), čo odpovedá približne 25 kvap./min
od piatej hodiny: 45 ml/h (0,6 ml/kg telesnej hmotnosti /h), čo odpovedá približne15 kvap./min

Požiadavky na výživu / parenterálna výživa
45 – 75 ml/h, čo odpovedá 15 – 25 kvap./min alebo 0,6 – 1,0 ml/kg telesnej hmotnosti/h

Doba podávania:
Liek sa môže podávať pokým sa ešte stále vyskytuje riziko zjavnej hepatálnej encefalopatie.

Spôsob použitia

Tento liek sa podáva vnútrožilovo. To znamená, že bude podávaný pomocou infúznej súpravy priamo do žily. Pre podanie sa infúzna súprava umiestní do jednej z veľkých žil blízko srdca.
Najmä pri podávaní roztoku pediatrickým pacientom je potrebné dbať na to, aby infúzia z jednej fľaše nebola podávaná dlhšie ako 24 hodín.

Upozornenie

Infúzia má byť sprevádzaná vhodným dopĺňaním uhľohydrátov.
Liek sa má podávať počas tehotenstva alebo dojčenia jedine ak je indikácia považovaná za nevyhnutnú.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 2 roky.
Kvôli riziku mikrobiálnej kontaminácie a fyzicko-chemickej nezlučiteľnosti, neodporúča sa pridávať žiadne prídavky do roztoku lieku, ale prednostne podávať v štandarných uhličitanových alebo elektrolytových roztokoch.
Infúznu fľašu uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné vedľajšie účinky nemusí spôsobiť len Aminoplasmal Hepa 10 %, ale môžu sa vo všeobecnosti vyskytovať počas vnútrožilovej výživy, najmä na jej začiatku.
Nasledovné vedľajšie účinky sú vzácn ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín , acetyltyrozín , asparagináza , glycín , kyselina asparágová , kyselina glutámová , L-alanín , L-arginín , L-fenylalanín , L-histidín , L-izoleucín , L-leucín , L-metionín , L-serín , L-treonín , L-tryptofán , L-valín , lyzín , ornitín , prolín

Indikačná skupina

47 - Dietetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36