AMINOPLASMAL HEPA 10% sol inf (fľ.skl.) 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMINOPLASMAL HEPA 10%
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
47/0751/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96890
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aminoplasmal Hepa 10% sol inf 1x500 ml (fľ.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je infúzny roztok, ktorý obsahuje liečivá nazývané aminokyseliny, ktoré sú nevyhnutné pre rast alebo zotavenie tela. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na parenterálnu výživu. Je to výživa, ktorá sa podáva infúziou do žily (intravenózna infúzia) vtedy, keď pacient nie je schopný prijímať stravu normálnym spôsobom ani hadičkou zavedenou do žalúdka.  

Tento liek je určený pre pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (ťažká insuficiencia pečene s hepatálnou encefalopatiou III. – IV. stupňa, ktorá nereaguje na štandardnú liečbu). Možno tak predísť alebo zvrátiť poruchu funkcie mozgu, ktorá sa spája so závažnými ochoreniami pečene. 

Tento liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti staršie ako 2 roky.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 16. 12. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, deti a dospievajúci
Dávkovanie pre deti a dospievajúcich, predstavuje priemerné orientačné hodnoty. Presné dávkovanie sa má nastaviť individuálne podľa veku, stupňa vývoja a prevládajúceho ochorenia a jeho závažnosti.
Maximálna denná dávka: 1,5 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá ≙ 15 ml/kg telesnej hmotnosti
Maximálna rýchlosť infúzie: 0,1 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/hodinu, čo zodpovedá ≙ 1 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu

Doba podávania: Tento roztok sa môže podávať, pokiaľ to vyžaduje klinický stav pacienta alebo kým sa u pacienta neupraví nerovnováha aminokyselín.

Spôsob použitia

Intravenózne použitie. Len na centrálnu venóznu infúziu. Odporúčaná dĺžka podávania infúzie z jednej fľaše je maximálne 24 hodín.

Upozornenie

Infúzia má byť sprevádzaná vhodným dopĺňaním uhľohydrátov.
Použitie lieku počas tehotenstva sa má v prípade potreby zvážiť.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 2 roky.
Kvôli riziku mikrobiálnej kontaminácie a fyzicko-chemickej nezlučiteľnosti, neodporúča sa pridávať žiadne prídavky do roztoku lieku, ale prednostne podávať v štandarných uhličitanových alebo elektrolytových roztokoch.
Infúznu fľašu uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Liek obsahuje sodík. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto vedľajšie účinky nesúvisia konkrétne s Aminoplasmalom Hepa 10%, ale môžu sa vyskytnúť pri ktoromkoľvek druhu parenterálnej výživy (podávanej do žily), najmä na začiatku jej podávania.
Na ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín, acetyltyrozín, asparagináza, glycín, kyselina asparágová, kyselina glutámová, L-alanín, L-arginín, L-fenylalanín, L-histidín, L-izoleucín, L-leucín, L-metionín, L-serín, L-treonín, L-tryptofán, L-valín, lyzín, ornitín, prolín

Indikačná skupina

47 - Dietetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36