Skončenie dodávok: AMINOPLASMAL HEPA 10% sol inf (fľ.skl.) 1x500 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMINOPLASMAL HEPA 10%
Názov produktu
AMINOPLASMAL HEPA 10% sol inf (fľ.skl.) 1x500 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
47/0751/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96890
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aminoplasmal Hepa 10% sol inf 1x500 ml (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Skončenie dodávok


Účinnosť OD 16.12.2021.


Dňa 13. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 12. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)