PEGASYS 180 µg sol inj (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla) 1x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PEGASYS 180 µg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/221/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20237
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu