Prerušenie dodávok: PEGASYS 180 µg sol inj (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla) 1x0,5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PEGASYS 180 µg
Názov produktu
PEGASYS 180 µg sol inj (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla) 1x0,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/221/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20237
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 27.9.2021.

Dátum oznamu: 5. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.