Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Loratadin-ratiopharm 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0136/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34381
Názov produktu podľa ŠÚKL
LORATADIN-ratiopharm 10 mg tbl 30x10 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu