KIOVIG 100 mg/ml sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KIOVIG 100 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/329/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97247
Názov produktu podľa ŠÚKL
KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x50 ml/5 g (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu