Prerušenie dodávok: KIOVIG 100 mg/ml sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KIOVIG 100 mg/ml
Názov produktu
KIOVIG 100 mg/ml sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/329/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97247
Názov produktu podľa ŠÚKL
KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x50 ml/5 g (liek.inj.skl.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 29.11.2021.
Účinnosť DO 1.12.2021 (nahlásené 1.12.2021).


Dňa 29. 11. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 29. 11. 2021.
Dňa 1. 12. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 12. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)