ZYRTEC gto por 200 mg (fľ.skl.jantárová) 1x20 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,51 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,35 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
05/24 0,35 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
04/24 0,35 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
03/24 0,35 € 3,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZYRTEC
2
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/1030/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66830
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zyrtec gto por 1x20 ml/200 mg (fľ.skl.jantárová)
Aplikačná forma
GTO POR - Perorálne roztokové kvapky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cetirizínium-dichlorid, používané proti alergii.

Používa sa u dospelých a pediatrických pacientov vo veku 2 rokov a starších na zmiernenie:

  • nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy;
  • príznakov žihľavky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml roztoku obsahuje 10 mg cetirizínium-dichlorid (20 kvapiek).

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
10 mg (20 kvapiek) 1x denne.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov
5 mg (10 kvapiek) 2x denne.

Deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov
2,5 mg (5 kvapiek) 2x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Stredne znížená funkcia (eGFR) 30 - < 60 ml/min: 5 mg (10 kvapiek) 1x denne.
Závažne znížená funkcia (eGFR) 15 - < 30 ml/min: 5 mg (10 kvapiek) raz za 2 dni.
U pediatrických pacientov sa má dávka upraviť individuálne podľa renálneho klírensu, veku a telesnej hmotnosti pacienta.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Kvapky sa majú nakvapkať na lyžičku alebo rozpustiť vo vode a podávať perorálne. Pripravený roztok je potrebné okamžite užiť, nezávisle od jedla.
U detí je potrebné rozpustiť kvapky v takom množstve vody, aký dokážu hneď vypiť.

Upozornenie

Liek sa má predpisovať s opatrnosťou tehotným a dojčiacim ženám.
Liek sa neodporúča u dojčiat a batoliat mladších ako 2 roky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s terminálnym štádiom ochorenia obličiek s eGFR (odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie) pod 15 ml/min.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s epilepsiou.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testov. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Po ukončení užívania sa môže objaviť svrbenie a/alebo žihľavka. Príznaky by mali vymiznúť po opätovnom nasadení liečby.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Vyhnúť sa alkoholu.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení sú 3 mesiace.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén a propylénglykol.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však spozorujete, ihneď musíte prestať užívať liek a poradiť sa so svojím lekárom:
- alergické reakcie, vrátane závažnýc ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60