ZYRTEC gto por 200 mg (liek.skl.žltá) 1x20 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,51 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,35 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
07/20 0,35 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
06/20 0,35 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
05/20 0,35 € 3,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZYRTEC
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/1030/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66830
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zyrtec gto por 1x20 ml/200 mg (liek.skl.žltá)
Aplikačná forma
GTO POR - Perorálne roztokové kvapky
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje cetirizín dihydrochlorid. Je to liek proti alergii. Používa sa:

  • na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
  • na zmiernenie príznakov žihľavky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml roztoku obsahuje 10 mg cetirizín dihydrochloridu.

Deti vo veku 2-6 rokov: 5 kvapiek 2x denne.
Deti vo veku 6-12 rokov: 10 kvapiek 2x denne.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 20 kvapiek 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30-49 ml/min užíva sa 10 kvapiek 1x denne.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min užíva sa 10 kvapiek každý druhý deň.
Deti: je nutné upraviť dávkovanie individuálne s prihliadnutím na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Kvapky sa majú nakvapkať na lyžičku alebo rozpustiť vo vode a podávať perorálne. Pripravený roztok je potrebné okamžite užiť.
U detí je potrebné rozpustiť kvapky v takom množstve vody, aký dokážu hneď vypiť.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia s opatrnosťou.
Použitie lieku sa neodporúča u dojčiat a batoliat mladších ako 2 roky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testov. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 3 mesiacov.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však spozorujete, ihneď musíte prestať užívať liek a poradiť sa so svojím lekárom:
alergické reakcie, vrátane závažných reakci ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60