ZODAC GTT gto por (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.poist.PP) 1x20 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 0,00 € (0,0 %) 3,15 € (0,0 %)
01/20 0,00 € (0,0 %) 3,15 € (0,0 %)
12/19 0,00 € (0,0 %) 3,15 € (0,0 %)
11/19 0,00 € 3,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0375/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6895C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZODAC GTT gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.poist.PP)
Aplikačná forma
GTO POR - Perorálne roztokové kvapky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom lieku je cetirizín dihydrochlorid. Liek je proti alergii a je určený dospelým a deťom vo veku 2 rokov a starším:

  • na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
  • na zmiernenie prejavov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 2 do 6 rokov: 5 kvapiek 2x denne.
Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 10 kvapiek 2x denne.
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:  20 kvapiek 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30-49 ml/min užíva sa 10 kvapiek 1x denne.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min užíva sa 10 kvapiek každý druhý deň.
Deti: je nutné upraviť dávkovanie individuálne s prihliadnutím na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Liek sa nakvapká na lyžičku alebo do pohára s vodou. Ak sa liek zriedi s vodou, je potrebné ho vypiť naraz a okamžite. Liek sa užíva nezávisle od príjmu potravy.
Liekovka je opatrená bezpečnostným uzáverom, ktorý bráni otvoreniu deťmi. Otvorí sa tak, že sa uzáver stlačí silno nadol a odskrutkuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver opäť silno zaskrutkovať.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min.
Liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však spozorujete, musíte prestať užívať ZODAC GTT a ihneď sa poradiť so svojím lekárom:
- alergické reakcie, vrátane závažných ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36