ZODAC GTT gto por (fľ. skl., hnedá s kvapkadlom+detsk.poist.HDPE) 1x20 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZODAC GTT
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0375/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15927
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZODAC GTT gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.poist.HDPE)
Aplikačná forma
GTO POR - Perorálne roztokové kvapky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom lieku je cetirizín dihydrochlorid. Liek je proti alergii a je určený dospelým a deťom vo veku 2 rokov a starším:

  • na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
  • na zmiernenie prejavov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 2 do 6 rokov: 5 kvapiek 2x denne.
Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 10 kvapiek 2x denne.
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:  20 kvapiek 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30-49 ml/min užíva sa 10 kvapiek 1x denne.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min užíva sa 10 kvapiek každý druhý deň.
Deti: je nutné upraviť dávkovanie individuálne s prihliadnutím na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Liek sa nakvapká na lyžičku alebo do pohára s vodou. Ak sa liek zriedi s vodou, je potrebné ho vypiť naraz a okamžite. Liek sa užíva nezávisle od príjmu potravy.
Liekovka je opatrená bezpečnostným uzáverom, ktorý bráni otvoreniu deťmi. Otvorí sa tak, že sa uzáver stlačí silno nadol a odskrutkuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver opäť silno zaskrutkovať.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min.
Liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však spozorujete, musíte prestať užívať ZODAC GTT a ihneď sa poradiť so svojím lekárom:
- alergické reakcie, vrátane závažných ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36