ZODAC GTT gto por (fľ. skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.poist.HDPE) 1x20 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZODAC GTT
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0375/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15927
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZODAC GTT gto por 1x20 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom+detsk.poist.HDPE)
Aplikačná forma
GTO POR - Perorálne roztokové kvapky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom lieku je cetirizínium-dichlorid. Liek je proti alergii a je určený dospelým a deťom vo veku 2 rokov a starším:

  • na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
  • na zmiernenie príznakov žihľavky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml roztoku obsahuje 10 mg cetirizínium-dichlorid (20 kvapiek).

Deti vo veku 2-6 rokov: 5 kvapiek 2x denne.
Deti vo veku 6-12 rokov: 10 kvapiek 2x denne.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 20 kvapiek 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30 - < 60 ml/min užíva sa 10 kvapiek 1x denne.
Klírens kreatinínu 15 - < 30 ml/min užíva sa 10 kvapiek každý druhý deň.
Deti: je nutné upraviť dávkovanie individuálne s prihliadnutím na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Kvapky sa majú nakvapkať na lyžičku alebo rozpustiť vo vode a podávať perorálne. Pripravený roztok je potrebné okamžite užiť.
U detí je potrebné rozpustiť kvapky v takom množstve vody, aký dokážu hneď vypiť.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia s opatrnosťou.
Použitie lieku sa neodporúča u dojčiat a batoliat mladších ako 2 roky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testov. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén, propylénglykol.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však spozorujete, musíte prestať užívať ZODAC GTT a ihneď sa poradiť so svojím lekárom:
- alergické reakcie, vrátane záv ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36