Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zenaro 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0575/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80446
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zenaro 5 mg tbl flm 50x5 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo levocetirizín dihydrochlorid, ktoré patrí medzi antihistaminiká.

Používa sa na liečbu príznakov ochorenia spojených s :

  • s alergickou nádchou (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);
  • so žihľavkou (urtikária - opuchnutie, sčervenanie a pálenie pokožky). 

Liek je určený pre dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30 - 49 ml/min (stretne ťažká porucha) - odporúča sa 1 tableta každé 2 dni.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min (ťažká porucha) - odporúča sa 1 tableta každé 3 dni.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta.

Dĺžka liečby

Intermitentná alergická rinitída (príznaky trvajúce menej ako 4 dni v týždni alebo menej ako 4 týždne v roku) - má sa liečiť podľa charakteru ochorenia a jeho anamnézy; liečbu možno ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. 

Perzistentná alergická rinitída (príznaky trvajúce dlhšie ako 4 dni v týždni alebo viac ako 4 týždne v roku) - možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. 

Existujú klinické skúsenosti s užívaním levocetirizínu počas liečby trvajúcej min. 6 mesiacov. 

Chronická urtikária a chronická alergická nádcha - sú dostupné klinické skúsenosti s používaním cetirizínu (racemátu) počas až 1 roka.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú perorálne, prehĺtajú sa celé, zapíjajú sa tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa podávať v jednej dennej dávke.

Upozornenie

Použitie lieku počas gravidity sa má zvažovať, iba ak je to nevyhnutné.
Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lieku dojčiacim ženám.
Liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 6 rokov pre vysoký obsah účinnej látky. Pre deti vo veku od 2 do 6 rokov sa odporúča používať pediatrickú formu levocetirizínu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min.
U pacientov s epilepsiou je potrebná zvýšená opatrnosť.
Niektorí pacienti počas liečby môžu pociťovať ospalosť, únavu a slabosť. Z tohto dôvodu pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, vykonávať potenciálne nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na užívaný liek.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a hneď vyhľadajte lekára pri prvých známkach reakcie precitlivenosti (alergickej reakcie) na Zenaro 5 mg. K príznakom precitlivenosti patrí: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo ... viac >

Účinné látky

levocetirizín dihydrochlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24