Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VIGANTOL
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0283/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12023
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vigantol gtt por 1x10 ml/5 mg (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
GTT POR - Perorálne kvapky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje cholekalciferol (vitamín D3), ktorý sa v tele mení na aktívnu látku dihydrocholekalciferol a má vplyv na reguláciu metabolizmu vápnika v organizme. Liek sa používa na liečbu zníženej hladiny vápnika v krvi a na zabránenie rozvoja chorobných stavov zapríčinených jeho nedostatkom, čo môže byť spôsobené nedostatočným vstrebávaním vitamínu z tenkého čreva (napr. po operáciách).

Liek sa užíva:

  • na zabránenie rozvoja rachitídy (krivice) a osteomalácie (mäknutí kostí) u detí a dospelých,
  • na zabránenie rozvoja rachitídy (krivice u novorodencov a predčasne narodených novorodencov)
  • na zabránenie nedostatku vitamínu D pri zreteľnom riziku ochorení u detí a dospelých,
  • na zabránenie nedostatku vitamínu D u detí a dospelých s malabsorpciou (s nedostatočným vstrebávaním živín),
  • pri liečbe krivice a mäknutí kostí u detí a dospelých,
  • pri podpornej liečbe osteoporózy (rednutí kostí) u dospelých,
  • pri liečbe porúch prištítnych teliesok (hypoparatyreóza a pseudohypoparatyreóza).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml roztoku (približne 40 kvapiek) obsahuje 0,5 mg cholekalciferolu, čo je ekvivalentom 20 000 IU vitamínu D3.
1 kvapka obsahuje 500 IU (12,5 µg) cholekaciferolu.

Profylaxia krivice a osteomalácie u detí a dospelých:
1 kvapka denne

Profylaxia krivice u novorodencov a nedonosených novorodencov:
Novorodenci (menej ako 1 mesiac): 1 kvapka denne
Predčasne narodení novorodenci: 2 kvapky denne

Použitie u novorodencov a dojčiat iba pod dohľadom lekára. Uvedené dávkovanie sa nesmie prekračovať.

Profylaxia nedostatku vitamínu D pri zreteľnom riziku ochorení u detí a dospelých:
1-2 kvapky denne

Profylaxia nedostatku vitamínu D u detí a dospelých s malabsorpciou (chronické črevné ochorenia, biliárna cirhóza, po extenzívnych črevných resekciách):
6-10 kvapiek denne

Liečba krivice a osteomalácie u detí a dospelých:
2-10 kvapiek denne
Liečbu je možné začať jednorazovou dávkou 400 kvapiek (10 ml).

Podporná liečba osteoporózy u dospelých (vo veku 18 rokov a viac):
2-6 kvapiek denne

Liečba hypoparatyreoidizmu a pseudohypoparatyreoidizmu u dospelých (vo veku 18 rokov a viac):
Odporúčané dávkovacie rozmedzie: 20 - 400 kvapiek (10 000 IU – 200 000 IU) v závislosti na sérových hladinách vápnika. 
Sérové hladiny vápnika sa musia kontrolovať najskôr každých 4-6 týždňov a neskôr každých 3-6 mesiacov, podľa čoho sa aj upraví dávka. 

Dĺžka liečby
Profylaxia krivice:
Deťom od 2. týždňa života až do konca 1. roku života sa liek podáva každý deň.
V 2. roku života sa odporúča v liečbe pokračovať, obzvlášť v období zimných mesiacov.

Liečba krivice a osteomalácie spôsobenej deficitom vitamínu D3:
Liečba by mala pokračovať po dobu 1 roka.

Spôsob použitia

Liek sa podáva na lyžičke a musí byť užitá celá dávka. Liek sa môže užívať spolu s jedlom.

Dojčatám a malým deťom sa kvapky podávajú na lyžičke s mliekom alebo s kašou. Neodporúča sa pridávať kvapky do detskej fľašky alebo do väčšieho množstva kaše, pretože tak nie je zaručené podanie celej dávky.

Pri kvapkaní je potrebné držať fľašku s liekom vo zvislej polohe. Môže chvíľu trvať, kým sa objaví prvá kvapka. Kvapkadlo sa neoplachuje vodou a neutiera.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný pri hyperkalciémii.

Pri dlhodobej liečbe s dennou dávkou vitamínu D3 vyššou ako 1000 IU (2 kvapky), sa musia sledovať sérové hladiny vápnika.
Sérové hladiny vápnika musia byť sledované hlavne u novorodencov a dojčiat, pretože môžu reagovať citlivejšie ako ostatné skupiny populácie.
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Po prvom otvorení sa liek nemá užívať dlhšie ako 12 mesiacov.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Medzi vedľajšie účinky patrí zápcha, plynatosť, nevoľnosť, bolesť brucha alebo hnačka.
Môžu sa tiež vyskytnúť reakcie z precitlivenosti ako je svrbenie, vyrážka alebo žihľavka a v prípade predĺženéh ... viac >

Účinné látky

cholekalciferol (vitamín D3)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36