SPIRABEL 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro (blis.Al/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,59 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
12/23 0,59 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
11/23 0,59 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
10/23 0,59 € 5,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SPIRABEL 5 mg orodispergovateľné tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0132/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4001C
Názov produktu podľa ŠÚKL
SPIRABEL 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 100(10x10)x5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dezloratadín, ktorý je antihistaminikum. Používa sa:

  • na zmiernenie príznakov spojených s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený s alergiou, napríklad sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
  • na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov: 1 tableta 1x denne.

Liečbu možno prerušiť po tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa. Liek sa môže užívať aj dlhodobo, ak to lekár schváli.

Spôsob použitia

Tesne pred použitím lieku je potrebné opatrne otvoriť blister jeho rozlúpením a vybrať orodispergovateľnú tabletu tak, aby nedošlo ku jej rozdrveniu.
Orodispergovateľná tableta sa vloží do úst, kde sa okamžite rozptýli. Na jej prehltnutie nie je potrebná voda ani iná tekutina. Orodispergovateľná tableta sa musí užiť čo najskôr po otvorení blistra.
Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené.
Liek sa neodporúča deťom vo veku 6-11 rokov pre vysoký obsah účinnej látky.
Skúsenosti s používaním dezloratadínu u dospievajúcich vo veku 6-17 rokov, získané z klinických skúšaní, sú obmedzené.
U pacientov so zdravotnou alebo rodinnou anamnézou záchvatov kŕčov a u malých detí je potrebná zvýšená opatrnosť.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Môže sa vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Liek obsahuje aspartám, manitol a veľmi malé množstvo gluténu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po uvedení na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších ... viac >

Účinné látky

desloratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36