SPIRABEL 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 5 mg (blis.Al/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,51 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,51 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
05/18 1,51 € (0,0 %) 6,00 € (0,0 %)
04/18 1,51 € (0,0 %) 6,00 € (0,0 %)
03/18 1,51 € (0,0 %) 6,00 € (0,0 %)
02/18 1,51 € 6,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SPIRABEL 5 mg orodispergovateľné tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0132/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4001C
Názov produktu podľa ŠÚKL
SPIRABEL 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 100(10x10)x5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje desloratadín, ktorý je antihistaminikum.Liek proti alergii, ktorý nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať alergickú reakciu a jej príznaky.
Zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napríklad sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu) u dospelých, dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších. Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
Tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.
​Zmiernenie príznakov trvá celý deň a pomôže obnoviť normálne denné aktivity a spánok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne.

Dĺžku trvania liečby určí lekár podľa typu alergickej reakcie. Liečba môže byť dlhodobá.

Spôsob použitia

Pred použitím lieku je potrebné opatrne otvoriť blister jeho rozlúpnutím a vybrať tabletu tak, aby nedošlo ku jej rozdrveniu. Tableta sa vloží do úst, kde sa okamžite rozptýli. Na jej prehltnutie nie je potrebná voda ani iná tekutina. Dávka sa musí užiť čo najskôr po otvorení blistra. Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Počas tehotenstva je ako preventívne opatrenie vhodné vyhnúť sa užívaniu lieku.
Neodporúča sa užívať počas dojčenia. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek (dávka 5 mg) sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov.
V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek sa musí liek užívať s opatrnosťou.
Počas užívania lieku boli hlásené prípady neznášanlivosti alkoholu a intoxikácie alkoholom. V prípade súbežného požívania alkoholu sa preto odporúča opatrnosť.
Pri odporúčanej dávke sa neočakáva, že tento liek ovplyvní schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Je však potrebná opatrnosť a potrebné zistiť, aká je reakcia na liek.
Liek obsahuje aspartám a manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po uvedení na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších ... viac >

Účinné látky

desloratadín (dezloratadín)

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36