Rupafin 10 mg tablety tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,46 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 6,46 € (0,0 %) 7,00 € (0,0 %)
12/22 6,46 € (0,0 %) 7,00 € (0,0 %)
11/22 6,46 € (0,0 %) 7,00 € (0,0 %)
10/22 6,46 € 7,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rupafin 10 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0148/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
39615
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rupafin 10 mg tablety tbl 50x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rupatadín, ktoré je antihistaminikum zmierňujúce príznaky alergickej nádchy, ako sú kýchanie, výtok z nosa, svrbenie očí a nosa.
Liek sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených so žihľavkou (alergická kožná vyrážka), ako sú svrbenie a vyrážky (ohraničené sčervenenie kože a opuch).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (nad 12 rokov): 1 tableta 1x denne.
Rupatadín sa s opatrnosťou môže používať u starších ľudí.

Spôsob použitia

Liek sa užíva perorálne nezávisle od jedla a zapíja dostatočným množstvom vody. Nezapíjať gapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Je vhodné  preventívne sa vyhnúť použitiu rupatadínu počas tehotenstva.
je potrebné zvážiť či prerušiť dojčenie, alebo prerušiť/ukončiť liečbu rupatadínom s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Tablety sa neodporúčajú používať u detí mladších ako 12 rokov. U detí vo veku 2 až 11 rokov sa odporúča používať rupatadín 1 mg/ml perorálny roztok.
Keďže nie sú žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, v súčasnosti sa neodporúča u týchto pacientov použitie lieku.
Liek sa nemá úžívať v kombinácii s grapefruitovou šťavou.
Odporúča sa opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ sa nestanovia individuálne reakcie pacienta na rupatadín.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) sú ospalosť, bolesť hlavy, závraty, sucho v ústach, pocit slabosti a únava. Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo ... viac >

Účinné látky

rupatadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36