RINOGERMINA nosový sprej, biologická bariéra 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

RINOGERMINA
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P97083
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sprej nosový Rinogermina 10ml
Aplikačná forma
AER NAU - Nosová suspenzná aerodisperzia
Cena: od 30,61 €

Popis a určenie

Nosový sprej učrený ako biologická bariéra sliznice nosa.

Používa sa:

 • pri liečbe a prevencii nosohltanových infekcií, ako sú zápal stredného ucha, zápal mandlí, zápal prínosových dutín,
 • pri lokálnej nosovej a/alebo systémovej antibiotickej liečbe na uľahčenie obnovy normálnej saprofytickej flóry
 • vo všetkých prípadoch, kedy je potrebné uľahčiť obnovu normálnej nosovej a nosohltanovej saprofytickej flóry (lokálna nosová liečba, alergická nádcha, astma, chronická bronchitída, chronické poškodenie v dôsledku vdýchnuta dymu alebo dráždivých látok, atď.).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).

Dospelí a deti:
2 vstreky (min. 5 x 109 CFU) do každej nosnej dierky, 2x za deň po dobu 7 po sebe nasledujúcich dní.

Návod na použitie:

 1. Vecúško sa prestrihne pozdĺž bodkovanej čiary, fľaštička sa otvorí a obsah vrecúška do sa nasype do fľaštičky (je potrebné dať pozor a nevysypať obsah vrecúška mimo fľaštičku).
 2. Fľaštička sa uzavrie uzáverom a silno sa ňou zatrasie.
 3. Fľaštička sa otvorí, naskrutkuje sa rozprašovač a silno sa potiahne (až potom, ako bola odstránená ochrana). Nesmie sa pritom dotýkať rukami vnútra.
 4. Fľaštička sa silno potrasie a uzáver sa odstráni z rozprašovača.
 5. Aby sa aktivoval rozprašovač, je potrebné pred aplikáciou niekoľkokrát vystreknúť. Hlava sa mierne skloní smerom dopredu a prípravok sa vstrekne do nosných dierok, počas aplikácie nevdychovať
 6. Rozprašovač sa uzatvorí uzáverom a uloží do chladničky.
 7. Odporúča sa ponechať prípravok pred aplikáciou do nosa približne 15 minút pri izbovej teplote.
 8. Pred každou aplikáciou sa fľaštička dobre potrasie.

Liečba sa opakuje 1x mesačne po dobu 3 mesiacov alebo podľa odporúčania lekára.

Upozornenie: Nepoužívajte tento prípravok v prípade: známej precitlivenosti na ktorúkoľvek jeho zložku (uvedené v príbalovom letáku v časti 6); vrodenej alebo získanej imunitnej nedostatočnosti, rakoviny, chemoterapie alebo u pacientov s centrálnym žilovým katétrom; endokarditídy, v minulosti, alebo prítomnosti, a/alebo v prípade srdcových ochorení, ktoré sú predispozíciou na endokarditídu. Rinogermina obsahuje prírodné aróma na spríjemnenie používania, ktoré môžu ovplyvniť organoleptické vlastnosti produktu. Môže sa to prejaviť zmenou farby, čo neovplyvňuje kvality produktu. V prípade výskytu nežiaducich účinkov liečbu prerušte a poraďte sa so svojím lekárom. Neprehĺtajte. Tento prípravok sa smie používať do 7 dní po zmiešaní. Uistite sa, že nádoba je pred použitím nedotknutá (neporušená). Tento prípravok nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na balení. Zabráňte kontaktu s očami.Výrobok používajte len pre jedného pacienta. Po použití nádobku nevyhadzujte do životného prostredia. Po použití na rozprašovač starostlivo nasaďte kryt. Skladujte prípravok v neporušenom stave pri teplote nepresahujúcej 15 °C. Po prvom použití uskladnite tento prípravok v chladničke (pri teplote 4 °C). Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte mimo zdrojov tepla.