Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

REASEC
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0055/72-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30639
Názov produktu podľa ŠÚKL
Reasec tbl 20x2,5 mg (liek.PP)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje difenoxylát a atropín. Liek znižuje pohyblivosť čriev.
Používa sa na symptomatickú liečbu akútnej a chronickej hnačky. Liek znižuje frekvenciu defekácie (vyprázdňovania stolice) a nadmernú tekutosť stolice.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 5 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku pacienta a závažnosti príznakov.

Akútna hnačka

Pokiaľ príznaky neustúpia do 48 hodín, je potrebné vyhľadať lekára.

Dospelí: 1-2 tablety 3x denne.
V ťažkých prípadoch sa dávkovanie môže zvyšovať až na maximálne 2 tablety 4x denne. U väčšiny pacientov je táto dávka potrebná, až kým pacient nemá normálnu stolicu. Potom je možné dávku redukovať podľa individuálnej potreby.
V miernych prípadoch stačí 1 tableta 2x denne ráno a večer pred jedlom.

Deti a dospievajúci
Deti vo veku 5 až 10 rokov: 1 tableta 2x denne.
Deti vo veku 10 až 14 rokov: maximálne 1 tableta 3x denne.
Toto je odporúčaná priemerná dávka, ktorú možno upraviť podľa celkovej výživy a stavu dehydratácie chorého dieťaťa. Dávkovanie sa má znížiť, len čo sa príznaky dajú kontrolovať.

Chronická hnačka

Ak sa príznaky chronickej hnačky nezlepšia do 10 dní napriek maximálnej dennej dávke 2 tablety 4x denne, nemožno očakávať priaznivý účinok.
Dospelí: 1 tableta 2x denne.

Deti a dospievajúci
Deti vo veku 5 až 10 rokov: 1/2 tablety 1x denne.
Deti vo veku 10 až 14 rokov: 1 tableta 1x denne.
Udržiavacia dávka je ¼ počiatočnej dávky.

U vodičov sa odporúča polovica odporúčanej dávky.

Spôsob použitia

Liek sa užíva nezávisle od jedla. Zapíja sa dostatočným množstvom tekutín.

Upozornenie

Liek sa môže počas tehotenstva použiť iba vtedy, ak prínos nepreváži riziko.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 5 rokov. Deťom starším ako 5 rokov sa má podávať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s glaukómom s ostrým uhlom, hypertrofiou prostaty, tachykardiou, bronchiálnou astmou u detí, megakolonom, stenózou pyloru, myastenia gravis.
Liek sa nesmie použiť ako primárna liečba u pacietov s akútnou dyzentériou charakterizovanou melénou a vysokou horúčkou.
Liek sa nesmie použiť v liečbe hnačky pri infekciách baktériami produkujúcimi enterotoxín (napr. toxigénna 
E. coli, Salmonella sp., Shigella sp.).
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

Počas liečby je potrebné prijímať väčšie množstvo tekutín a dopĺňať stratené elektrolyty.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sacharózu a laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Reasec sa u vás môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
- bolesť brucha
distenzia (roztiahnutie) brucha zápcha nevoľnosť a vracanie sucho v ústach bolesť hlavy ospalosť nep ... viac >

Účinné látky

atropíniumsulfát, hydrochlorid difenoxylátu

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60