Orinox 0,5 mg/ml aer nao (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Orinox 0,5 mg/ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0330/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5674B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Orinox 0,5 mg/ml aer nao 1x10 ml (fľ.skl.žltohnedá s rozprašovačom)
Aplikačná forma
AER NAS - Nosová aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,69 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivú látku xylometazolíniumchlorid patriaci do skupiny liekov nazývaných sympatomimetiká. Xylometazolíniumchlorid znižuje opuch upchatej sliznice nosa a tým znižuje vylučovanie hlienu a sťahuje opuchnuté krvné cievy do normálnej veľkosti. Pomáha tak udržiavať čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie, keď máte upchatý alebo plný nos. Určené pre deti od 2 do 12 rokov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 2 do 6 rokov: 1 dávka (vstrek) do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac však 3x denne.
Deti od 6 12 rokov: 1-2 dávky (vstreky) do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac však 3x denne.
Odporúčaná dávka nemá byť prekročená. Medzi dvomi dávkami má byť časový odstup 8 až 10 hodín. 

Liek sa nemá používať dlhšie ako 5 dní, pokiaľ lekár neurčí inak. Ak sa pacient do 5 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Sprej je určený na použitie do nosa. Pred prvým použitím je potrebné 5x stlačiť pumpičku a streknúť do vzduchu, až kým sa nedosiahne vystrekovanie súvislej dávky aerosólu. Nosový sprej sa má aplikovať po vyfúkaní nosa.  Bezpečnostný uzáver pumpičky sa zloží, pumpička sa vloží do nosovej dierky, 1x sa stlačí a aerosól sa jemne vdýchne nosom. Po použití sa pumpička z nosa vyberie a uzáver znovu nasadí. Aby sa zabránilo prípadnému prenosu infekcie, fľaštičku má používať iba 1 osoba.

Upozornenie

S ohľadom na potenciálne systémové účinky sa odporúča vyhnúť používaniu lieku počas tehotenstva.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa voči prínosu liečby pre matku, je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo sa vyhnúť použitiu lieku.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky. Podanie u detí vo veku 2-12 rokov má byť pod dohľadom rodičov.
Dlhodobé používanie môže viesť k prekrveniu sliznice nosa, zvýšeniu opuchu alebo zníženiu priechodnosti nosa.
Liek sa môže používať len po konzultácii s lekárom u pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom, so závažným kardiovaskulárnym ochorením (napríklad ischemická choroba srdca, hypertenzia), s feochromocytómom, s metabolickým ochorením (hypertyreóza, diabetes mellitus) a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO).
Po otvorení nesmie byť sprej používaný dlhšie ako 1 mesiac.
Je potrebné vyhnúť sa kontaktu aerosólu s očami.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite PRESTAŇTE tento liek používať a kontaktujte lekára alebo vyhľadajte pohotovosť, ak sa u vás alebo vášho dieťaťa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť prejavmi alergickýc ... viac >

Účinné látky

xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36