Olynth 0,05 % aer nao (liek.skl.hnedá) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Olynth 0,05 %
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0255/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62521
Názov produktu podľa ŠÚKL
OLYNTH 0,05 % aer nao 1x10 ml (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia
Cena: od 3,59 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo xylometazolínium-chlorid, ktoré vyvoláva v mieste svojho účinku stiahnutie ciev, a tým znižuje opuch sliznice a následne uľahčuje dýchanie nosom a zlepšuje uvoľnenie hlienov.

Používa sa u detí vo veku od 2 až 6 rokov:

  • na zmiernenie opuchu sliznice nosa pri akútnej nádche, pri nadmernej tvorbe hlienu spôsobeného vazomotorickou nádchou a pri alergickej nádche,
  • na urýchlenie uvoľňovania hlienu pri zápale prínosových dutín a pri zápale sluchovej trubice spojenom s nádchou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku 2 - 6 rokov:
1 dávka do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac 3x denne.

Dávkovanie závisí od citlivosti každej osoby a od klinického účinku.

Nástup účinku sa obvykle dostaví o 5 - 10 minút.

Liek sa nemá používať dlhšie ako 7 dní, pokiaľ lekár neurčí inak. Opätovné používanie lieku je možné iba po niekoľkodňovej prestávke.

Spôsob použitia

Určený len na použitie do nosa.
Pred 1. použitím sa niekoľkokrát stlačí pumpička, až kým sa neobjaví súvislá dávka aerosólu. Pri podávaní sa má vstreknúť iba 1 dávka do každej nosovej dierky a následne má pacient ľahko vdýchnuť nosom.

Fľaštička sa pri podávaní drží vo zvislej polohe. Dávka lieku sa nemá vstrekovať držaním fľaštičky vo vodorovnej polohe alebo hore dnom. Po použití sa nasadí opäť na pumpičku ochranný kryt.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ potenciálny prínos liečby pre matku neprevýši možné riziko pre plod.
Liek sa má v období dojčenia podávať so zvýšenou opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky.
Dlhodobé používanie môže viesť k prekrveniu sliznice nosa, zvýšeniu opuchu alebo zníženiu priechodnosti nosa, čo môže mať za následok opakované alebo trvalé používanie lieku pacientom.
Liek u pacientov so syndrómom dlhého QT intervalu môže zvýšiť riziko závažných komorových arytmií.
Z hygienických dôvodov sa liek nemá po otvorení používať dlhšie ako 24 týždňov.
Liek obsahuje benzalkónium-chlorid
, ktorý má dráždivý účinok a môže vyvolať kožné reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V menej častých prípadoch sa môže vyskytnúť krvácanie z nosa. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť pocit pálenia sliznice nosa, sucho v nose, pri dlhodobom alebo častom používaní vyššíc ... viac >

Účinné látky

xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36