NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml aer nao 90 dávok (fľ. s mech.rozpraš.) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0301/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5785B
Názov produktu podľa ŠÚKL
NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml aer nao 1x10 ml/90 dávok (fľ.HDPE s mech.rozpraš.)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá xylometazolíniumchlorid a dexpantenol. Xylometazolín zužuje krvné cievy, a tým zmierňuje opuch nosovej sliznice a dexpantenol podporuje hojenie a chráni sliznice.

Používa sa u detí vo veku od 6 rokov a u dospelých na zmiernenie opuchu nosovej sliznice pri nádche a ako podporná liečba pri hojení raniek na slizniciach a koži, pri záchvatovite sa vyskytujúcom výtoku z nosa (vazomotorická nádcha) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 31. 7. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre deti vo veku 2-6 rokov sú určené lieky s nižšou silou.

Dospelí a deti od 6 rokov
Odporúčaná dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac 3x za deň.Odporúčaná dávka sa nemá prekračovať.
Účinok sa dostaví do 5-10 minút po podaní lieku.

Ak sa pacient do 7 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára. Dĺžka používania u detí sa má vždy prekonzultovať s lekárom.
Nesmie sa používať dlhšie ako 7 dní, pokým to nenariadil lekár.
Pred opätovným začatím liečby týmto liekom musí uplynúť niekoľkodňová prestávka v jeho používaní.

Spôsob použitia

Aerodisperzia je určená na použitie do nosa.
Pred podaním sa odporúča pacientom dôkladne si vysmrkať nos. Dýza sa následne vloží do nosovej dierky a rozprašovač sa 1x stlačí. Počas vstrekovania sa pacient zľahka nadychuje nosom. Po použití sa dýza dôkladne utrie čistou papierovou vreckovkou a nasadí sa ochranný kryt.
Pred 1. použitím je potrebné stláčať rozprašovač mimo nosa, kým sa neuvoľní 1. dávka liečiva.

Upozornenie

Z dôvodu nedostatku údajov sa liek nemá používať počas tehotenstva.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu sa má rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu liekom.
Liek je kontraindikovaný deťom mladším ako 6 rokov.
Pri chronickej rinitíde sa tento liek môže podávať len pod dohľadom lekára.
Dlhodobé používanie vazokonstrikčných liekov určených na nazálnu aplikáciu môže viesť k chronickému zápalu (a tým k upchatiu nosa) a atrofii sliznice nosa.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na uvedenie frekvencie (častosti výskytu) vedľajších účinkov sa používajú nasledujúce kategórie:
Veľmi časté:
môžu postihovať viac ako 1 z 10 liečených pacientov
Časté:
môžu postihovať až ... viac >

Účinné látky

dexpantenol, xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36