Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MILGAMMA N
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0673/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67072
Názov produktu podľa ŠÚKL
Milgamma N sol inj 5x2 ml (amp.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu vitamínov skupiny B (B1, B6 a B12). Používa sa pri:

  • ochoreniach nervov rôzneho pôvodu,
  • zápaloch nervov (neuritídy),
  • bolesti nervov (neuralgia),
  • polyneuropatii (napríklad diabetická, alkoholická),
  • bolesti svalov (myalgia),
  • koreňových syndrómoch chrbtice (radikulárne syndrómy),
  • určitých formách zápalu zrakového nervu (retrobulbárna neuritída),
  • pásovom opare (herpes zoster),
  • obrne tvárového nervu (paréza n. facialis).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 1 mesiac je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 50 mg tiamíniumdichloridu, 50 mg pyridoxíniumchloridu, 0,5 mg kyanokobalamínu, 20 mg lidokaíniumchloridu.

V ťažkých a v akútnych bolestivých prípadoch na rýchle dosiahnutie terapeutickej hladiny liečiva v krvi sa podáva 1 injekcia (2 ml) denne.
Po odoznení akútneho štádia a pri ľahšom priebehu ochorenia sa podáva 2-3x týždenne 1 injekcia.

V období medzi 2 injekciami, pri doliečovaní a v ľahkých prípadoch sa podáva 3-4x denne 1 obalená tableta lieku Milgamma 100.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa musí podať intramuskulárne (i.m.) a nie intravenózne (i.v.). Neúmyselné intravenózne (i.v.) podanie injekcie musí byť odsledované lekárom alebo podľa závažnosti príznakov musí byť pacient sledovaný v nemocnici.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný pre novorodencov a predčasne narodených novorodencov.
Liek je kontraindikovaný pre pacientov so závažnými poruchami vedenia vzruchu v srdci a pri akútnom dekompenzovanom srdcovom zlyhaní.

Liek obsahuje benzylalkohol.
Liek sa uchováva pôvodnom obale na ochranu pred svetlom pri teplote 2-8°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Každé posúdenie nežiaducich účinkov je zvyčajne zoradené podľa nasledujúcej frekvencie:
Veľmi časté: výskyt u viac ako 1 pacienta z 10.
Časté: výskyt u menej ako 1 pacienta z 10
Menej časté: v ... viac >

Účinné látky

kyanokobalamín (vitamín B12) , pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) , tiamíniumchlorid (vitamín B1)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36