M-M-RVAXPRO plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 94,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 94,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 0,00 € (0,0 %) 94,46 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 94,46 € (0,0 %)
09/22 0,00 € (0,0 %) 94,46 € (0,0 %)
08/22 0,00 € 94,46 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

M-M-RVAXPRO
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/337/012
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36424
Názov produktu podľa ŠÚKL
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami)
Aplikačná forma
PLV SUL - Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Očkovacia látka obsahuje vírusy osýpok, mumpsu a ružienky, ktoré boli oslabené. Keď je osobe podaná očkovacia látka, imunitný systém vytvorí protilátky proti vírusom osýpok, mumpsu a ružienky.

Protilátky pomáhajú chrániť pred infekciami, ktoré spôsobujú tieto vírusy. Očkovacia látka sa môže použiť aj pri prepuknutí osýpok alebo na postexpozičné očkovanie alebo na použitie u doposiaľ neočkovaných jedincov starších ako 9 mesiacov, ktorí sú v kontakte s vnímavými tehotnými ženami a u osôb, ktoré sú pravdepodobne vnímavé na mumps a ružienku. 

Hoci očkovacia látka obsahuje živé vírusy, sú príliš slabé na to, aby u zdravých ľudí vyvolali osýpky, mumps alebo ružienku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Osoby vo veku 12 mesiacov alebo staršie majú dostať jednu dávku vo zvolenom termíne. Druhá dávka môže byť podaná najskôr 4 týždne po prvej dávke v súlade s oficiálnym odporúčaním.

Druhá dávka je určená osobám, u ktorých z akéhokoľvek dôvodu nenastala odpoveď na prvú dávku.

Dojčatá vo veku od 9 do 12 mesiacov:
Údaje o imunogenite a bezpečnosti ukazujú, že M-M-RVAXPRO sa môže podávať dojčatám vo veku od 9 do 12 mesiacov, podľa oficiálnych odporúčaní alebo pokiaľ je nevyhnutná včasná ochrana.
Tieto dojčatá majú byť preočkované vo veku 12 až 15 mesiacov. Ďalšia dávka vakcíny obsahujúcej vírus osýpok sa má zvážiť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami (pozri časti 4.4 a 5.1).

Dojčatá vo veku menej ako 9 mesiacov:
O použití M-M-RVAXPRO u detí vo veku menej ako 9 mesiacov nie sú v súčasnosti k dispozícii žiadne údaje o účinnosti a bezpečnosti.

Spôsob použitia

Liek sa má podať do svalu alebo pod kožu buď do oblasti vonkajšej strany stehna alebo nadlaktia. U mladších detí oblasť stehna, u starších jedincov oblasť nadlaktia. POZOR: nesmie sa podať priamo do krvnej cievy.

Upozornenie

Tehotným ženám sa nesmie podať tento liek.
Gravidite sa má zabrániť počas 1 mesiaca po očkovaní.
Ženy, ktoré plánujú otehotnieť, majú byť poučené, aby s otehotnením počkali.
V prípade očkovania počas dojčenia má o ďalšom postupe rozhodnúť lekár.
Za mimoriadnych okolností sa môže podať deťom vo veku od 9 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky očkovacie látky a lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní M-M-RVAXPRO boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:
Frekvencia Vedľajší účinok Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 očkovaných osôb) Horúčka (3 ... viac >

Účinné látky

vírus mumpsu (živý, atenuovaný) - kmeň Jeryl Lynn, vírus osýpok (živý, atenuovaný) - kmeň Enders Edmonston, vírus rubeoly (živý, atenuovaný) - kmeň Wistar RA 27/3

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24