M-M-RVAXPRO plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami), 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

M-M-RVAXPRO
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/337/012
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36424
Názov produktu podľa ŠÚKL
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu