Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,80 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 9,80 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 9,80 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 9,80 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 9,80 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lorista 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0498/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37293
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lorista 100 tbl flm 84x100 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Lorista je liek na znižovanie krvného tlaku (antihypertenzívum). Znižuje krvný tlak tým, že sa viaže na receptor angiotenzínu a inhibuje činnosť angiotenzínu II, látky, ktorá zužuje krvné cievy. Tým sa cievy rozšíria a tlak krvi klesá. Pacientom so srdcovým zlyhaním pomôže Lorista zlepšiť činnosť ich srdca. Lorista sa používa
• na liečbu hypertenzie (vysokého krvného tlaku);
• na liečbu srdcového zlyhania (pri oslabení činnosti srdca);
• na zníženie rizika srdcovocievneho ochorenia a úmrtia u pacientov, ktorí majú vysoký krvný tlak a súčasne zväčšenú ľavú srdcovú komoru (zhrubnutie srdcového svalu);
• na spomalenie zhoršovania obličkového ochorenia u pacientov s cukrovkou typu II a proteínúriou (vylučovaním bielkovín močom).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
Zvyčajná začiatočná a udržiavacia dávka je 50 mg 1x denne. Maximálny účinok sa dosiahne v priebehu 3-6 týždňov od začiatku liečby. V prípade potreby sa dávka zvýši na 100mg 1x denne. 

Hypertenzní pacienti s diabetom mellitus 2. typu s proteinúriou ≥ 0,5 g/deň
Počiatočná dávka je 50 mg 1x denne. Po jednom mesiaci je v prípade potreby možné zvýšiť dávku na 100 mg 1x denne. 

Srdcové zlyhanie
Zvyčajná počiatočná dávka je 12,5g 1x denne. Dávka sa titruje v týždňových intervaloch (t.j.12,5mg denne, 25 mg denne, 50 mg denne, 100 mg denne, až na maximálnu dávku 150 mg denne) podľa tolerancie dávky pacientom. 

Zníženie rizika mozgovej príhody u hypertenzných pacientov s hypertrofiou ľavej komory dokumentovanou EKG
Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg 1x denne. Podľa potreby Podľa potreby sa môže pridať nízka dávka hydrochlorotiazidu a/alebo sa dávka losartanu zvýši na 100 mg 1x denne. 

Pacienti s depléciou intreavaskulárneho objemu
Má sa zvážiť počiatočná dávka 25 mg 1x denne. 

Pacienti s hmotnosťou > 20 až < 50 kg, ktorí dokážu prehltnúť tablety
Odporúčaná dávka je 25 mg 1x denne. Vo výnimočných prípadoch je možné zvýšiť dávku na 50 mg 1x denne. 

Pacienti s hmotnosťou > 50 kg
Zvyčajná dávka je 50 mg 1x denne. Výnimočne sa dávka môže zvýšiť na 100 mg 1x denne. 

Starší ľudia
U pacientov vo veku nad 75 rokov sa môže začať s 25 mg denne. 

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú vcelku v pravidelných intervaloch, nezávisle od jedla a zapíjú sa pohárom vody. 
25 mg tablety je možné deliť na rovnaké dávky pomocou deliacej ryhy.
Pri 50 mg tabletách deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety. 

Upozornenie

Počas 1. trimestra sa podávanie lieku neodporúča. Počas 2. a 3. trimestra tehotenstva je podávanie lieku kontraindikované. 
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča. 
U detí a adolescentov vo veku 6-18 rokov sú k dispozícii obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti losartanu pri liečbe hypertenzie. Neodporúča sa u detí mladších ako 6 rokov z dôvodu nedostatočných údajov v týchto skupinách pacientov.
Kontraindikované pri ťažkej funkcie pečene.
Súbežné používanie lieku s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s DM alebo poruchou funkcie obličiek  
Počas užívania lieku môže niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať tablety s losartanom a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici:
Ťažká alergická reakcia ( ... viac >

Účinné látky

losartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24