Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lorista 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0498/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37293
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lorista 100 tbl flm 84x100 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu