Loratadin-ratiopharm 10 mg tbl 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,93 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 3,93 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
12/22 3,93 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
11/22 3,93 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
10/22 3,93 € 2,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Loratadin-ratiopharm 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0136/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33763
Názov produktu podľa ŠÚKL
LORATADIN-ratiopharm 10 mg tbl 50x10 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje loratadín, ktorý zabraňuje pôsobeniu histamínu na rozvoj alergických reakcií. Používa sa:

  • pri liečbe alergickej nádchy sprevádzanej príznakmi, ako sú kýchanie, výtok z nosa, svrbenie nosa, svrbenie očí a pálenie očí,
  • pri liečbe chronickej žihľavky charakterizovanej svrbením, začervenaním a opuchmi kože.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: 1 tableta 1x denne.
Deti vo veku 2-12 rokov (telesná hmotnosť viac ako 30 kg): 1 tabletu 1x denne.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene
Liečba sa má začať nižšou dávkou. 
Dospelí a detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg sa odporúča iniciálna dávka 1 tableta každý 2. deň.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tablety sa užívajú v celku, nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí vo veku do 2 rokov sa neskúmali.
Liek sa neodporúča užívať deťom vo veku 2-12 rokov (telesná hmotnosť menej ako 30 kg) pre vysoký obsah účinnej látky.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 2 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Loratadin-ratiopharm 10 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Loratadin-ratiopharm 10 mg pri odporúčanom dávkovaní nemá sedatívne účinky. Počas užívania lieku Loratadin-ratiopharm 10 mg sa ojedinele môžu objaviť bolesti hlavy, nervozita, únava, ... viac >

Účinné látky

loratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36