Loperamid Dr.Max 2 mg cps dur (blis.Al/PVC/PVDC) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Loperamid Dr.Max 2 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0040/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6903C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Loperamid Dr.Max 2 mg cps dur 20x2 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 6,79 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje liečovo loperamidiumchlorid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antidiaroiká, čo sú lieky používané na liečbu hnačky.

Liek sa môže užívať ako liečba náhle vzniknutej, krátkodobej (akútnej) hnačky, pod dohľadom lekára sa môže tento liek užívať ako liečba dlhodobej (chronickej) hnačky alebo hnačky vzniknutej po chirurgickom zákroku u pacientov s ileostómiou (umelý vývod tenkého čreva brušnou stenou).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, dospievajúci (od 12 rokov) a deti od 6 rokov:

Akútna hnačka:
Začiatočná dávka je dve kapsuly (4 mg) pre dospelých a dospievajúcich a jedna kapsula pre deti, následne jedna kapsula (2 mg) po každej ďalšej riedkej stolici.

Chronická hnačka:
Úvodná dávka je 2 kapsuly (4 mg) denne, táto dávka sa upravuje až do dosiahnutia 1-2 formovaných stolíc za deň, čo sa zvyčajne podarí udržiavacou dávkou 1-6 kapsúl (2 mg – 12 mg) denne.

Pacienti s ileostómiou:
Začiatočnú dávku tvoria dve kapsuly (4 mg) denne pre dospelých a dospievajúcich a jedna kapsula pre deti. Táto začiatočná dávka by mala byť upravovaná až do dosiahnutia 1 – 2 tuhých stolíc denne, čo sa zvyčajne dosiahne udržiavacou dávkou 1 – 6 kapsúl (2 mg – 12 mg) denne.

Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke  a u pacientov s ileostómiou je 8 kapsúl (16 mg) denne pre dospelých, u detí a dospievajúcich je potrebné určiť maximálnu dávku vo vzťahu k telesnej hmotnosti (3 kapsuly/20 kg), ale nemá sa prekročiť dávka 8 kapsúl denne.

Hmotnosť dieťaťa v kilogramoch (kg) -  Maximálny počet kapsúl lieku podaný za 1 deň
od 20 kg  - maximálne 3 kapsuly
od 27 kg  - maximálne 4 kapsuly
od 34 kg  - maximálne 5 kapsúl
od 40 kg  - maximálne 6 kapsúl
od 47 kg  - maximálne 7 kapsúl
od 54 kg  - maximálne 8 kapsúl

Ak sa do 2 dní pacient necíti lepšie alebo sa budete cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa nesmú drviť ani žuvať.

Upozornenie

Liečba hnačky liekom je iba symptomatická. Vždy, keď je možné diagnostikovať etiológiu, sa má v prípade potreby začať s príslušnou špecifickou liečbou.
Užívanie lieku sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Musia sa starostlivo zvážiť očakávané terapeutické prínosy v porovnaní s potenciálnym rizikom pri podávaní loperamidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra.
Liek je kontraindikovaný u detí do 2 rokov. Liek nie je určený pre deti do 6 rokov. 
U pacientov s poškodením pečene sa má tento liek užívať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný, ak je prítomná krv v stolici alebo je prítomná vysoká horúčka.
Liek sa musí vysadiť, ak sa objaví zápcha alebo nadúvanie.
Počas liečby sa môže často vyskytnúť závraty (menej časté až časté), únava alebo ospanlivosť. Preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov odporúča zvýšená opatrnosť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov)
alergická reakcia zahŕňa ... viac >

Účinné látky

loperamidiumchlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36