Lidocain EGIS 10% dermálna roztoková aerodisperzia aer deo (fľ.skl.jantárová) 1x38 g

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lidocain EGIS 10% dermálna roztoková aerodisperzia
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0118/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3706B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lidocain EGIS 10% dermálna roztoková aerodisperzia aer deo 1x38 g (fľ.skl.jantárová)
Aplikačná forma
AER DEO - Dermálna roztoková aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje lidokaín a patrí do skupiny lokálnych anestetík. Používa sa vo všetkých prípadoch, keď je potrebné krátkodobé znecitlivenie kože a slizníc. Môže sa používať v zubnom lekárstve a pri operáciách v dutine ústnej, v otorinolaryngológii (ušno-nosovo-krčné lekárstvo), v gynekológii a pôrodníctve, v dermatológii (kožné lekárstvo), pri endoskopii (metóda na vyšetrenie tráviaceho traktu) a vyšetreniach pomocou prístrojov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 vstreknutie roztoku obsahuje 4,6 mg lidokaínu.

Dávkovanie je rôzne v závislosti od indikácie a veľkosti plochy, ktorá sa má znecitlivieť. Je dôležité používať najmenšiu dávku, ktorá bude mať uspokojivý účinok.
Stomatológia: 1-3 streky (4,6 – 13,8 mg)
Stomatochirurgia: 1-4 streky (4,6 – 18,4 mg)
Otorinolaryngológia: 1-4 streky (4,6 – 18,4 mg)
Endoskopia: 2-3 streky (9,2 – 13,8 mg)
Pôrodníctvo: 15-20 strekov (69 – 92 mg)
Gynekológia: 4-5 strekov (18,4 – 23 mg)
Dermatológia: 1-3 streky  (4,6 – 13,8 mg)
Maximálna dávka je 40 strekov/70 kg telesnej hmotnosti.
U detí sa majú používať nižšie dávky v závislosti od veku a celkového stavu.
U oslabených, starších a akútne chorých pacientov sa majú používať nižšie dávky v závislosti od veku a celkového stavu.

Lokálne anestetický účinok sa dostaví do jednej minúty a trvá 5 až 6 minút. Stŕpnutie môže pretrvávať počas 15 minút.

Spôsob použitia

Aerodisperzia je určená na dermálne použitie.

Pri aplikácii aerodisperzie má byť fľaška vo vertikálnej polohe. Po odstránení uzáveru a pripevnení nástavca sa má pred prvým použitím dávkovacia pumpa naplniť (niekoľkokrát pumpujte do vzduchu, kým sa neobjaví aerosól). Možno bude potrebné opakovať toto plnenie, ak sa liek dlhší čas nepoužíval.

U detí sa odporúča použitie formou potretia vatovým tampónom (po nastriekaní aerodisperzie na tampón), čím sa obmedzí strach vyvolaný streknutím a pocit štípania, ktorý je častým vedľajším účinkom.

Upozornenie

Liek sa môže použiť počas tehotenstva v odporúčaných terapeutických dávkach.
Použitie u dojčiacich žien vyžaduje starostlivé zváženie, či výhody prevážia nad všetkými rizikami.
Liek sa neodporúča na lokálnu anestéziu pred tonzilektómiou a adenotómiou u detí mladších ako 8 rokov.
Liek sa nesmie dostať do kontaktu s očami.
Lidokaín sa dobre vstrebáva cez sliznice (najmä v trachei) a taktiež cez poranenú kožu.
Liek sa nemá používať na manžety endotracheálnych kanýl vyrobených z plastu (PVC/bez PVC), pretože lidokaín môže spôsobiť poškodenie manžety (drobné dierky), ktoré môžu viesť k poklesu tlaku v manžete.
Liek obsahuje propylénglykol, etanol.
V závislosti od dávky môžu lokálne anestetiká veľmi zriedkavo spôsobiť nežiaduce účinky ovplyvňujúce centrálny nervový systém a môžu tak ovplyvniť schopnostť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak použijete väčšie množstvo aerodisperzie, alebo ak ste precitlivený na liečivo, môžu sa objaviť alergické reakcie alebo vedľajšie účinky týkajúce sa celého tela:
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať m ... viac >

Účinné látky

lidokaín

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60