Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,32 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,55 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,77 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 4,55 € (0,0 %) 24,77 € (0,0 %)
09/22 4,55 € (0,0 %) 24,77 € (0,0 %)
08/22 4,55 € (0,0 %) 24,77 € (0,0 %)
07/22 4,55 € 24,77 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, KLF, PLM, ONK, INT, GIT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kinito
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0792/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01349
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kinito tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo itoprid, ktoré zlepšuje motilitu tráviaceho traktu (automatické pohyby žalúdka a čriev, ktoré sú potrebné pre prechod potravy tráviacim traktom) a zamedzuje nevoľnosti a vracaniu. Liek je určený na liečenie príznakov spôsobených spomaleným vyprázdňovaním žalúdka, ako napríklad pocit plného žalúdka až bolestivého tlaku v epigastriu (hornej časti brucha), nechutenstvo, pálenie záhy, nevoľnosť a vracanie pri poruchách trávenia spôsobených inými príčinami ako vredová choroba alebo orgánové ochorenie, ktoré spôsobujú zmeny prechodu tráviacou trubicou.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Obvyklá denná dávka je 150 mg itopridiumchloridu, to znamená 1 tableta 3x denne pred jedlom. Táto dávka môže byť znížená podľa priebehu ochorenia (napr. na ½ tablety 3x denne).
Presné dávkovanie a dĺžka terapie závisí od klinického stavu pacienta (podávaný až do 8 týždňov).

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé alebo rozpolené a zapiť pohárom vody pred jedlom.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na dve rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa môže podávať tehotným pacientkám a ženám, u ktorých tehotenstvo nie je vylúčené, len vtedy, keď prínos liečby preváži možné riziko.
Liečba dojčiacich matiek itopridom sa neodporúča.
Pacientov s poškodením obličiek a/alebo pečene a starších pacientov, ktorí liek užívajú, je treba pozorne sledovať a v prípade výskytu nežiaducich účinkov urobiť vhodné opatrenia, napríklad znížiť dávku alebo terapiu prerušiť.

Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u detí stanovená, preto sa liečba neodporúča. 
Liek sa nesmie podávať pacientom, u ktorých môže byť zrýchlené vyprázdňovanie žalúdka škodlivé, ako v prípade krvácania z tráviaceho traktu, mechanickej obštrukcie alebo perforácie.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a navštívte lekára alebo choďte do nemocnice okamžite, ak:
dostanete opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním ... viac >

Účinné látky

itoprid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36