Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kinito
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0792/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01349
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kinito tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu