Insuman Rapid sol inj 300 IU/3 ml (SoloStar-skl.nápl.v naplnen. pere) 5x3 ml (15 ml)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Rapid
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/142
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66114
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Rapid sol inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa vyrába biotechnológiou a je identický s inzulínom v ľudskom tele. Liek obsahuje inzulínový roztok s rýchlym nástupom a krátkym trvaním účinku. Nachádza sa v náplniach, ktoré sú zaplombované v jednorazových inzulínových perách.
Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus), ktorí potrebujú liečbu inzulínom. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 15. 7. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne a určí ho lekár podľa potrieb pacienta. Priemerná denná potreba inzulínu je obvykle 0,5-1,0 IU/kg telesnej hmotnosti.
Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.
Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu sa má vykonať pod prísnym lekárskym dohľadom.
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môže byť znížená potreba inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa obvykle podáva 15-20 minút pred jedlom.
Injekčný roztok sa podáva podkožnou (subkutánnou) injekciou. Miesta vpichu v rámci jednej injekčnej oblasti sa musia neustále striedať (podľa pokynov lekára). Pacienti musia byť náležite poučení o správnej injekčnej technike. Pokyny výrobcu týkajúce sa upevnenia ihly a podávania inzulínovej injekcie, ktoré sú uvedené v návode na používanie pera, sa musia dôsledne dodržiavať. Pred podaním sa musí pero skladovať 1-2 hodiny pri izbovej teplote.

Injekčný roztok sa smie použiť, len ak je roztok číry, bezfarebný, ak nie sú viditeľné žiadne tuhé častice a ak má konzistenciu podobnú vode. Pred podaním injekcie sa musia odstrániť vzduchové bubliny (viď návod na používanie pera).
Injekčný roztok sa nesmie používať vo vonkajších alebo vložených inzulínových pumpách ani peristaltických pumpách so silikónovými hadicami. Treba zabezpečiť, aby sa do roztoku inzulínu nedostal žiadny alkohol, ani iné dezinfekčné látky.

Viac informácií o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Pri použití lieku u tehotných žien je potrebná opatrnosť. Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie tehotných žien s diabetom.
Počas dojčenia sa liek môže podávať. U dojčiacich žien môže byť potrebná úprava dávky inzulínu a/alebo úprava diéty.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke, blízko mraziacej časti alebo zmrazeného balenia).
Pero, ktoré sa práve používa alebo ktoré má pacient pri sebe ako rezervu, sa môže uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 25 °C tak, aby nebola vystavená priamemu teplu ani priamemu svetlu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Najzávažnejšie vedľajšie účinky
Menej často hlásené vedľajšie účinky (môže sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí)
ťažké alergické reakcie s nízkym tlakom krvi (šok)
Vedľajšie účinky hlásené s nez ... viac >

Účinné látky

inzulín ľudský (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24