Insuman Rapid sol inj 300 IU/3 ml (SoloStar-skl.nápl.v naplnen. pere) 5x3 ml (15 ml)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Rapid
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/142
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66114
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Rapid sol inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu