Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gingio
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
94/0162/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58791
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gingio tbl flm 100x40 mg (blis.Al/PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje účinné látky z výťažku listov ginka dvojlaločného a používa sa :

  • na zlepšenie kognitívnej poruchy (spojenej s vekom) a kvality života pri miernej demencii, na liečbu príznakov miernych porúch mozgových funkcií ako sú poruchy pamäti, znížená schopnosť sústredenia, depresie, závraty, hučanie v ušiach a bolesti hlavy, ktoré vedú k zníženiu duševných schopností človeka. Tento liek je určený pacientom s príznakmi demencie, u ktorých sú poruchy vyvolané degeneratívnymi alebo cievnymi zmenami alebo kombináciou oboch foriem.
  • pri liečbe porúch prekrvenia končatín (claudicatio intermittens).
  • pri závratoch alebo hučaní v ušiach (cievneho pôvodu alebo vyvolané zmenami spôsobenými vekom).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Jednorazová dávka: 1-2 tablety 3x denne.
Maximálna denná dávka: 6 tabliet.

Syndrómy demencie
Pacienti užívajú 1-2 tablety 3x denne.
Liečba má trvať najmenej 8 týždňov. Ak nedošlo k zlepšeniu príznakov po 3 mesiacoch, alebo ak sa zosilnejú patologické príznaky, lekár musí zvážiť, či je pokračovanie v liečbe opodstatnené.


Periférna okluzívna choroba artérií, vertigo a ako adjuvantná liečba v prípade tinnitu
Pacienti užívajú 1,5-2 tablety 2x denne.
Periférna okluzívna choroba artérií: najmenej 6 týždňov.
Vertigo: maximálne 6-8 týždňov.
Tinnitus: minimálne 3 mesiace. Ak nie je liečba po 6 mesiacoch úspešná, zlepšenie sa nedá očakávať ani po dlhodobej liečbe.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú nerozhryznuté a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom pitnej vody). Môžu sa užívať nezávisle od jedla. Tablety sa nemajú užívať v ležiacej polohe.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Užívanie lieku môže zvýšiť sklon ku krvácaniu. Liečbu týmto liekom treba ukončiť 3-4 dni pred chirurgickým zákrokom.

Liek môže spôsobiť u pacientov s epilepsiou zvýšený výskyt záchvatov.
Liek obsahuje laktózu.
 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas užívania tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- bolesť hlavy
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- z ... viac >

Účinné látky

ginko dvojlaločné - extrakt z listov (Ginkgo bilobae folii extractum)

Indikačná skupina

94 - Fytofarmaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36