Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,88 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,05 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 3,05 € (0,0 %) 4,83 € (0,0 %)
09/22 3,05 € (0,0 %) 4,83 € (0,0 %)
08/22 3,05 € (0,0 %) 4,83 € (0,0 %)
07/22 3,05 € 4,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FEBIRA 200
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0374/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33291
Názov produktu podľa ŠÚKL
Febira 200 cps dur 30x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi, súbežne s diétou zameranou na nízky príjem tukov, doplnenou režimovými opatreniami, ako je cvičenie a znižovanie telesnej hmotnosti.

Liek sa môže používať ako doplnok liečby statínmi za určitých okolností, ak hladiny tukov v krvi nie sú dostatočne kontrolované samotnými statínmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 1 kapsula 1x denne.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užiť spolu s jedlom (ideálne počas hlavného jedla).

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov je liek kontraindikovaný.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je liek kontraindikovaný.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je užívanie tohto lieku kontraindikované.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (menej často, ≥1/1 000 až <1/100).
Počas liečby je nutné naďalej pokračovať v diéte.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prerušte liečbu a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví bolesť a opuch svalov sprevádzané tmavým sfarbením moču.
Nežiaduce účinky pri užívaní fenofibrátu (liečivo Febiry 200) sú len ľahké, vys ... viac >

Účinné látky

fenofibrát

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36