Dithiaden inj sol inj 1mg/2ml (amp. skl.) 10x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 8,60 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 8,60 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 8,60 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 8,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dithiaden inj
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0170/79-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04071
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dithiaden inj sol inj 10x2 ml/1 mg (amp. skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek blokuje pôsobenie histamínu, jednej z látok, ktorá sa v organizme uvoľňuje pri alergickej reakcii.

Liek sa používa:

  • na zmiernenie ťažkostí pri prejavoch precitlivenosti včasného typu,
  • pri alergickej nádche,
  • pri akútnych alergických stavoch a alergických reakciách (po uštipnutí hmyzom, po aplikácii alergénu, po podaní liekov či požití potravín),
  • pri žihľavke, angioedéme (opuch hrtana, ktorý môže viesť k duseniu), atopickej dermatitíde. 
  • pri celkovej alergickej reakcii vrátane anafylaktického šoku, ihneď v nadväznosti na podanie adrenalínu, popr. glukokortikoidov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Na začiatku je vhodné podávať dávky vyššie a ďalej sa riadiť intenzitou účinku a únosnou mierou ospalosti.

Dospelí a dospievajúci od 15 rokov: 4 – 8 mg denne.

Deti vo veku 7 – 14 rokov: 1 – 2 mg 2 - 3x denne.

Deti vo veku 1 – 6 rokov: 0,5 – 1 mg 2 - 3x denne.

Po dosiahnutí účinku možno zvyčajne vystačiť s nižšími dávkami.

Spôsob použitia:

Injekčný roztok sa podáva intramuskulárne alebo pomaly intravenózne, riedi sa len 5% glukózou. 

Upozornenia: 

Liek sa neodporúča podávať počas tehotenstva, najmä v 1. trimestri, bez zváženia priaznivého liečebného účinku pre matku a potenciálneho rizika pre plod.
Liek sa nemá podávať dojčiacim ženám.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť činností vyžadujúcich zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluhu strojov, práce vo výškach a pod.) a preto pacienti liečení týmto liekom nesmú uvedené činnosti vykonávať.
Nepiť alkohol.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke ani v infúzii.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní bisulepínu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie výskytu.
Vedľajšie účinky bisulepínu sa vyskytujú častejšie u detí a starších ľudí.
Časté ( ... viac >

Účinné látky

bisulepín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24