Dettol 0,2% antiseptický sprej aer deo (fľ.HDPE s rozprašovačom) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Dettol 0,2% antiseptický sprej
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0273/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89318
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dettol 0,2% antiseptický sprej aer deo 1x100 ml (fľ.HDPE s rozprašovačom)
Aplikačná forma
AER DEO - Dermálna roztoková aerodisperzia
Cena: od 7,57 €

Popis a určenie

Liek je antiseptický sprej, ktorý obsahuje liečivo benzalkónium-chlorid. Benzalkónium-chlorid má dezinfekčný účinok a používa sa na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. Určený je len na zriedkavé lokalizované a krátkodobé použitie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 7. 10. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov
Na každú ranu sa použije 1 alebo 2 streknutia len raz a nechá sa pôsobiť 5 minút. 

Deti vo veku 1 až 6 rokov
Na každú ranu sa nanesie 1 streknutie len raz a nechá sa pôsobiť 5 minút. Počas jedného použitia sa môže aplikovať maximálne na 4 rany.
V prípade pochybností sa pred použitím môžete poradiť s lekárnikom.

Môže sa použiť raz za 24 hodín počas maximálne 3-5 dní. Nesmie sa používať dlhodobo.
Ak sa príznaky ochorenia do 5 dní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, je potrebné kontaktovať lekára.

Spôsob použitia 

Sprej je určený na nanášanie na kožu. Pri prvom použití alebo po dlhom období nepoužívania môže byť potrebné aktivovať rozprašovač (niekoľkokrát streknúť na vreckovku). Nie je potrebné ho riediť. Nanáša sa zo vzdialenosti 4-15 cm. Má naniesť tak, aby prekryl celú ranu. Na odstránenie prebytočnej tekutiny sa použije čistá vreckovka alebo bavlnený tampón. Nevdychuje sa. Nepoužíva sa mydlo na umytie rany, lebo môže zrušiť účinok spreja.

Upozornenie

Tento liek nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani sa nepoužíva na zlepšenie hojenia rán.
Počas dojčenia sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.
Liek sa nesmie používať u detí vo veku 1 rok alebo mladších.
Nesmie sa požívať na veľké rany a závažné poranenia a je určený len na zriedkavé, miestne a krátkodobé použitie. 
Nepoužíva sa v okolí očí, uší alebo genitálií, v ústach alebo na veľkých plochách tela, ktoré presahujú 5 % celkového telesného povrchu ( 5 % zahŕňa zhruba malé poranenia na oboch kolenách a lakťoch). 
V prípade náhodného zasiahnutia očí je potrebné ich vypláchnuť veľkým množstvom studenej vody.
Liek obsahuje propylénglykol a obsahuje borovicovú vonnú zmes (pre zloženie pozri SPC, časť 4.4.), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Dettol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po miestnom čistení drobných rán boli hlásené veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov), ktoré zahŕňajú svrbenie kože, vyrážky, podráždenie kože, pocit pálenia kože, ... viac >

Účinné látky

benzalkóniumchlorid

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36