Desloratadine Glenmark 5 mg tbl (blis.Al/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,31 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 5,31 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 5,31 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 5,31 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 5,31 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desloratadine Glenmark 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0027/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3528D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desloratadine Glenmark 5 mg tablety tbl 100x5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dezloratadín. Pôsobí proti alergii, pričom nevyvoláva ospalosť. Pomáha kontrolovať alergickú reakciu a jej príznaky.

U dospelých a dospievajúcich od 12 rokov a starších zmierňuje príznaky spojené s:

  • alergickou rinitídou (zápalom nosových dutín spôsobeným alergiou, napríklad senná nádcha alebo alergia na roztoče v prachu),
  • žihľavkou (kožnou reakciou spôsobenou alergickou reakciou).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov: 1 tableta 1x denne.

Liečbu možno prerušiť po tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa. Liek sa môže užívať aj dlhodobo, ak to lekár schváli.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tablety sa užívajú v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu rozhodne lekár, či sa má ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečba.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí mladších ako 12 rokov neboli skúmané.
Skúsenosti s používaním desloratadínu u dospievajúcich vo veku 12-17 rokov, získané z klinických skúšaní, sú obmedzené.
V prípade závažnej renálnej insuficiencie sa musí liek užívať s opatrnosťou
U pacientov s epilepsiou je potrebná zvýšená opatrnosť.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas užívania lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma). 
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po uvedení dezloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch tváre, jazyka alebo hrdla). Ak spozorujete k ... viac >

Účinné látky

desloratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24