Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,08 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 5,08 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
12/23 5,08 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
11/23 5,08 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
10/23 5,08 € 2,37 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, ORL, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AVAMYS
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/434/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
47314
Názov produktu podľa ŠÚKL
AVAMYS 27,5 mikrogramov/vstrek, nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 1x120 dávok/3300 µg (fľ.skl.jantár.)
Aplikačná forma
AER NAU - Nosová suspenzná aerodisperzia

Popis a určenie

Liek obsahuje flutikazónfuroát a patrí do skupiny liekov nazývaných glukokortikoidy. Spôsobuje zmiernenie zápalu spôsobeného alergiou (rinitídou) a tým znižuje výskyt príznakov alergie.

Používa sa u dospelých a detí vo veku 6 a viac rokov na liečbu príznakov alergickej rinitídy zahŕňajúcich upchatý nos, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, kýchanie a slzenie, svrbenie alebo začervenanie očí.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 8. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov)
Odporúčaná začiatočná dávka je 2 vstreky do každej nosovej dierky 1x denne. Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov sa môže dávka znížiť na 1 vstrek do každej nosovej dierky 1x denne. Dávka má byť titrovaná na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola príznakov.

Deti (vo veku od 6 do 11 rokov)
Odporúčaná začiatočná dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky 1x denne.
Pri nedostatočnej odpovedi na liečbu 1 vstrekom 1x denne je možné používať 2 vstreky do každej nosovej dierky 1x denne. Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov sa odporúča znížiť dávku na 1 vstrek do každej nosovej dierky 1x denne.
Deťom má byť v rámci udržiavacej liečby podávaná najnižšia možná účinná dávka, pri ktorej sa dosiahne dostatočná kontrola príznakov.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Pre dosiahnutie plného terapeutického účinku sa odporúča pravidelné používanie. Nástup účinku bol pozorovaný už po 8 hodinách po prvej aplikácii. Môže však trvať niekoľko dní, kým sa dosiahne maximálny účinok liečby.
Dĺžka liečby má byť obmedzená na obdobie expozície alergénov.

Spôsob použitia

Nosová aerodisperzia je určená len na aplikáciu do nosa.
Pred 1. použitím a vtedy, ak kryt nebol nasadený 5 dní alebo ak sa nosová aerodisperzia nepoužívala 30 alebo viac dní, je potrebné nosovú aerodisperziu pripraviť na použitie, a to tak, že sa pretrepáva asi 10 sekúnd. Po pretrepaní sa zloží kryt, nosová aerodisperzia sa drží vo zvislej polohe, potom sa nakloní a nasmeruje aplikátor mimo pacienta. Až na doraz sa stačí tlačidlo dávku aerosólu, a to aspoň 6x (až kým sa neobjaví jemný aerosól), pričom sa má stále držať kolmo.
Pred samotnou aplikáciou sa mierne predkloní hlava, aplikátor sa vloží do nosovej dierky (koniec aplikátora sa nasmeruje tak, aby bol mierne odklonený od nosovej prepážky). Tlačidlo sa stlačí silne až na doraz a zároveň sa pacient nadychuje nosom. Následne sa nosový aplikátor sa vyberie a vydýchne sa ústami. Postup sa opakuje pri aplikácii ďalšieho vstreku (ak dávka pozostáva z 2 vstrekov) a pri aplikácii do druhej nosovej dierky. Po každom použití je potrebné pomôcku očistiť (vnútornú stranu krytu čistou, suchou papierovou vreckovkou, nepoužívať vodu).
Nosová aerodisperzia sa má používať každý deň v približne rovnakom čase.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie

O podávaní lieku tehotným alebo dojčiacim ženám sa má uvažovať len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší než akékoľvek možné riziko pre dieťa.
U detí mladších ako 6 rokov bezpečnosť a účinnosť liečby neboli stanovené.
Systémové účinky nosových kortikosteroidov sa môžu objaviť hlavne pri dlhodobom používaní vysokých dávok. 
U pacientov, u ktorých sa predpokladá porucha funkcie nadobličiek, je pri prechode z liečby systémovými steroidmi na liečbu flutikazón-furoátom potrebná opatrnosť.
U pacientov so zmenou videnia alebo s anamnézou zvýšeného vnútroočného tlaku, glaukómu a/alebo katarákt je potrebné vyšetrenie oftalmológom.
Odporúča sa pravidelné monitorovanie rastu u detí dlhodobo liečených nosovými kortikosteroidmi.
Uchovávať vo zvislej polohe s nasadeným krytom, neuchovávať v chladničke ani v mrazničke.
Čas použiteľnosti počas používania (po 1. otvorení) sú 2 mesiace.
Liek obsahuje benzalkóniumchlorid. Dlhodobé používanie môže spôsobiť opuch nosovej sliznice.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie: bezodkladne vyhľadajte pomoc lekára
Alergické reakcie na Avamys sú zriedkavé a postihujú menej ako 1 osobu z 1 000. U malého počtu ľudí môžu alergické reakcie prejsť do závažnejši ... viac >

Účinné látky

flutikazónfuroát

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36