Alergimed tbl flm 5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,26 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,86 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 2,26 € (0,0 %) 4,86 € (0,0 %)
05/24 2,26 € (0,0 %) 4,86 € (0,0 %)
04/24 2,26 € (0,0 %) 4,86 € (0,0 %)
03/24 2,26 € 4,86 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alergimed
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0390/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2329B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alergimed tbl flm 90x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo levocetirizínium-dichlorid, ktoré je proti alergii. 

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí od 6 rokov na liečbu prejavov ochorenia (príznakov) spojených s alergickými stavmi ako sú:

  • alergická nádcha (vrátane pretrvávajúcej alergickej nádchy);
  • žihľavka (urtikária).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov
5 mg (1 tableta) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Úprava dávkovania je uvedená v Tabuľke v SPC, časť 4.2.
U pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti.

Dĺžka liečby

Intermitentná alergická rinitída (príznaky trvajú menej ako 4 dni v týždni alebo menej ako 4 týždne v roku)
→ liečbu možno ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. 

Perzistentná alergická rinitída (príznaky trvajú dlhšie ako 4 dni v týždni alebo viac ako 4 týždne v roku) 
→ liečba môže byť kontinuálna počas obdobia expozície alergénom. 

Spôsob použitia

Filmom obalená tableta sa prehĺta sa celá, zapíja sa tekutinou a užíva sa nezávisle od jedla. 

Tablety majú deliacu ryhu, ktorá nie je určená na rozlomenie tablety.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva, iba ak je to nevyhnutné.
Liek sa má v období dojčenia užívať s opatrnosťou.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s konečným štádiom ochorenia obličiek s odhadovanou rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (eGFR) pod 15 ml/min (vyžadujúcim dialyzačnú liečbu).
Liek sa má užívať opatrne u pacientov s epilepsiou.
Pred uskutočnením alergologických kožných testov je potrebné 3 dni prerušiť liečbu (tzv. wash-out period).
Po ukončení liečby sa môže objaviť svrbenie, ktoré by malo po opätovnom začatí liečby vymiznúť.
Ak sa počas liečby vyskytne ospalosť, únava, asténia - neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Odporúča sa opatrnosť pri používaní alkoholu. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov)
Sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov)
Únava a bolesť bruch ... viac >

Účinné látky

levocetirizín dihydrochlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36