Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej aer nao (fľ.HDPE) 1x15 ml

Mohlo by vás zaujímať


Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0567/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30566
Názov produktu podľa ŠÚKL
Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej aer nao 1x15 ml (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Nosový sprej obsahuje liečivo oxymetazolíniumchlorid. Liek je dekongestívum, uvoľňuje upchatý nos zužovaním krvných ciev v nose. Účinok nastúpi v priebehu niekoľkých minút a pretrváva hodiny. Liek sa používa na zmiernenie príznakov upchatého nosa spôsobených sennou nádchou, bežným prechladnutím a zápalom prinosových dutín. Liek je určený pre dospelých a deti vo veku 6 rokov a staršie.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Aplikuje sa 1-2 vstreky do každej nosovej dierky podľa potreby každých 12 hodín. V priebehu 24 hodín sa nemá aplikovať viac ako 8 vstrekov.

Deti vo veku viac ako 10 rokov:
Aplikuje sa 1-2 vstreky do každej nosovej dierky podľa potreby každých 12 hodín. V priebehu 24 hodín sa nemá aplikovať viac ako 4 vstreky.

Deti vo veku 6-10 rokov:
Aplikuje sa 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby každých 12 hodín. V priebehu 24 hodín sa nemá aplikovať viac ako 4 vstreky.

Dĺžka liečby:
Liek sa bez konzultácie s lekárom nemá používať dlhšie ako 7 dní.
Medzi jednotlivými cyklami používania lieku je nutné počkať aspoň 7 dní s použitím tohto alebo podobného lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa. Pred každým použitím dobre pretrepať. Pred prvým použitím je potrebné pripraviť nádobku niekoľkými stlačeniami pumpičky, kým sa nedosiahne prvé úplné vystreknutie. Sprej sa aplikuje do vyčisteného nosa. Sprej sa má držať vo zvislej polohe, nosový nadstavec sa má vložiť do nosovej dierky a počas nádychu pevne stlačiť jeden alebo dvakrát. Aby sa minimalizovalo riziko šírenia infekcií, liek môže byť používaný iba jednou a tou istou osobou.

Upozornenie

U detí do 6 rokov je liek kontraindikovaný.
Počas tehotenstva je použitie lieku potrebné konzultovať s lekárom.
U dojčiacich žien sa liek nemá používať. Nie je známe, či sa oxymetazolín vylučuje do materského mlieka.
Liek je určený iba na krátkodobé použitie. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovný dlhodobý opuch nosovej sliznice po vysadení lieku, vykazujúci známky závislosti.
Liek sa nesmie použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást.
Liek sa nesmie používať u pacientov s akútnym koronárnym ochorením alebo pri asthma cardiale, u pacientov po transsfenoidálnej hypofyzektómii, u pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO).
Použitie lieku je nutné konzultovať s lekárom u pacientov s ischemickou chorobou srdca, hypertenziou, hypertyreózou, diabetes mellitus alebo hypertrofiou prostaty.
Uchovávať pri teplote do 25 °C (neuchovávať v chladničke alebo mrazničke). Použiteľnosť lieku po prvom otvorení je 30 dní (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú:
Menej časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100 ľudí): kýchanie, sucho alebo podráždenie v nose, ústach alebo hrdle a upchatý nos.
Zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako ... viac >

Účinné látky

oxymetazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24