Abelcet lipid complex dis inf (liek.inj.skl.) 10x20 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abelcet lipid complex
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0089/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13444
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abelcet lipid complex dis inf 10x20 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
DIS INF - Infúzna disperzia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu závažných invazívnych plesňových ochorení. Ďalej je indikovaný ako liek druhej voľby pre liečbu ťažkých systémových plesňových ochorení u pacientov, ktorí nereagovali na konvenčnú liečbu amfotericínom B alebo na iný systémový protiplesňový liek, ďalej u tých, ktorí majú obličkové komplikácie alebo iné kontraindikácie pre bežné použitie amfotericínu B alebo u pacientov, u ktorých amfotericín B vyvolal nefrotoxicitu. Liek je indikovaný ako druhá voľba liečby invazívnej aspergilózy, kryptokokovej meningitídy a diseminovanej kryptokokózy u HIV pacientov, fusariózy, kokcidiomykózy, zygomykózy a blastomykózy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka: 5 mg/kg v jednorázovej infúzii
Na začiatku sa podá testovacia dávka 1 mg aby sa zistilo, či nie je pacient precitlivený na niektorú zo zložiek. Dĺžka liečby závisí od množstva faktorov, ale pravdepodobne to bude najmenej 14 dní.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenóznou infúziou v dávke 5 mg/kg rýchlosťou 2,5 mg/kg/h. 
Pri začatí liečby Abelcetom bezprostredne pred prvou infúziou je potrebné podať testovaciu dávku. Prvá infúzia sa má pripraviť podľa pokynov a pacientovi sa aplikuje 1 mg po dobu približne 15 minút. Po aplikácii tohto množstva sa podávanie infúzie má zastaviť a pacient sa má starostlivo pozorovať 30 minút. Ak sa u pacienta neprejavia príznaky precitlivenosti, podávanie infúzie môže pokračovať.
Ako pri všetkých liekoch obsahujúcich amfotericín B, aj pri prvej aplikácii lieku musí byť k dispozícii vybavenie na kardiopulmonálnu resuscitáciu, vzhľadom na možnosť výskytu anafylaktoidnej reakcie.
Príprava injekčnej disperzie na infúziu viď SPC časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa môže podať počas tehotenstva iba ak pravdepodobný prínos pre matku a plod prevyšuje riziko podania.
Rozhodnutie o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo o pokračovaní/prerušenípodávania lieku sa má zohľadniť v súvislosti s prínosom dojčenia pre dieťa alebo prínosom liečby pre matku.
Počas liečby pacientov s ochorením obličiek alebo pečene je potrebná opatrnosť
Počas liečby môžu vzniknúť vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

amfotericín B

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24